Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Valpova

Baza natječaja

Stipendije grada Valpova

Rok za prijavu: 15.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Valpovo
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ  GRADA VALPOVO
za odobravanje stipendija studentima za izobrazbu u određenom zanimanju

I.
Za akademsku 2010./2011. godinu, odobrava se sedam (7) studentskih stipendija u pojedinačnom iznosu od 700,00 kn mjesečno.

II.
Pravo natjecanja imaju:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • studenti s prebivalištem na području grada Valpova,
 • studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta,
 • studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje sve godine završili sa odličnim uspjehom,
 • studenti koji su prvi put upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2010./2011.

III.
Kriteriji za odobravanje stipendije:

 • opći uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja,
 • sudjelovanje i rezultati na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama u organizaciji škole,
 • socijalno-materijalno stanje.

IV.
Potencijalni korisnici stipendije trebaju dostaviti sljedeće:

 • dokaz o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja,
 • dokaz o upisu na visoko učilište u Republici Hrvatskoj,
 • dokaz o sudjelovanju na natjecanjima i smotrama u organizaciji škole,
 • dokaz o socijalno-materijalnom stanju,
 • dokaz o prebivalištu,
 • preslika Domovnice.

Prijave na ovaj natječaj podnose se od 15. rujna do zaključno 15. listopada 2010. godine, Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti grada Valpova, M. Gupca 32, Valpovo.
Kandidati će biti izvješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.
Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Podrobnije informacije mogu se dobiti kod gosp. Stjepana Petrova, višeg stručnog referenta za društvene djelatnosti na tel. 656-200, ili osobno u sjedištu Gradske uprave grada Valpova, M. Gupca 32.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Valpova (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu