Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Dugo Selo

Baza natječaja

Stipendije grada Dugo Selo

Rok za prijavu: 09.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Dugo Selo
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija grada Dugo Selo
za šk. godinu 2010/2011.

1. U školskoj godini 2010/2011. Grad Dugo Selo dodijelit će:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola.
  • Od ukupnog broja stipendija za učenike srednjih škola, za deficitarna zanimanja (medicinska sestra, konobar, zidar, bravar, njegovatelj starijih i nemoćnih osoba, tesar, stolar, čuvar, vozač autobusa, radnik visokogradnje, elektroinstalater, drvoprerađivački radnik, njegovatelj osoba s razvojnim teškoćama, krovopokrivač, armirač, vozač teretnog vozila s prikolicom, keramičar, soboslikar i ličilac, šivač, vodoinstalater i plinoinstalater) dodijelit će se do 5 stipendija. 
 • 10 stipendija za studente.
  • Od ukupnog broja stipendija za studente, za deficitarna zanimanja (radni terapeut, učitelj razredne nastave, profesor elektrotehnike, učitelj informatike, učitelj engleskog jezika, školski defektolog, profesor informatike, viša medicinska sestra, profesor engleskog jezika, profesor hrvatskog jezika, doktor stomatologije, profesor biologije, doktor medicine, građevinski inženjer, diplomirani građevinski inženjer, diplomirani inženjer računalne elektronike i profesor pedagogije) dodijelit će se do 5 stipendija.

Visina stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna mjesečno.
Visina stipendija za studente iznosi 750,00 kuna mjesečno.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

A – učenici:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ponavljali razred u osnovnoj ili srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 (za 1. i 2. razred srednje škole prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosječnom ocjenom od 4,5,) odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 20 godina

B – studenti:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, najmanje 5 godina neprekidno
 • da nisu, osim opravdanih razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ponavljali ili pauzirali godinu studija ili razred u srednjoj školi
 • da su završili prethodne dvije godine s prosjekom ocjena najmanje 4,1 (za 1. i 2. godinu studija prizna se prosjek 5,0, ako su zadovoljili prosjekom ocjena od 4,1), odnosno ako su završili prethodne dvije godine školovanja sa prosjekom ocjena najmanje 3,0 za deficitarna zanimanja
 • da nisu stariji od 25 godina.

3. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 1. potvrdu o upisu u srednju školu ili fakultet za šk. godinu 2010/2011.
 2. za učenike srednjih škola preslike svjedodžbi za dvije prethodne godine školovanja
 3. za studente prve godine studija preslike svjedodžbi za zadnje dvije godine školovanja
 4. za ostale studente uvjerenje o prosjeku ocjena
 5. uvjerenje o prebivalištu
 6. presliku domovnice
 7. izjavu o broju članova domaćinstva
 8. potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva u prethodnom tromjesečju.

4. Odlukom o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela boduju se i posebne okolnosti kandidata:

 • sudjelovanje na natjecanjima (županijskom, državnom ili međunarodnom) za prethodne dvije godine školovanja (dokazuje se preslikom priznanja i nagrada)
 • ako roditelj ili osoba koja uzdržava kandidata kao korisnik socijalne zaštite ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, pravo na dječji doplatak, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu (dokazuje se rješenjima o priznatim pravima)
 • ako su jedan ili oba roditelja nezaposleni (dokazuje se Uvjerenjem sa Zavoda za zapošljavanje Dugo Selo)
 • ako je kandidat iz obitelji samohranog roditelja ili bez roditelja
 • sudjelovanje jednog ili oba roditelja kandidata u Domovinskom ratu, najmanje šest mjeseci (dokazuje se potvrdom nadležnog tijela)
 • školovanje jednog djeteta, dvoje djece, troje ili više (dokazuje se uvjerenjem o redovnom školovanju)

5. U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s manjim prosjekom ukupnog neto prihoda po članu kućanstva u prethodna 3 mjeseca.

6. Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i isplaćuje se u trajanju od 10 mjeseci.
Stipendija se dodjeljuje za jednu školsku godinu i može se obnoviti ako učenik ili student i dalje udovoljava uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije ili iz opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) nije udovoljio istim.

7. O vraćanju stipendije odlučuje Gradonačelnik, ako:

 • stipendist bez opravdanog razloga (teška bolest, invaliditet, teže obiteljske okolnosti) ne završi razred, odnosno godinu studija za koju se stipendira
 • ako se stipendist nakon završenog školovanja ne zaposli na području Grada Dugog Sela, iako postoji mogućnost zaposlenja sa njegovim zanimanjem
 • ako stipendist bez opravdanog razloga ne dostavi podatke o tijeku školovanja.

8. Tekst natječaja objavit će se na službenim web stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr , na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela i u glasilu Grada Dugog Sela «Dugoselskoj kronici», a rok za predaju molbi za dodjelu stipendija je 09.10.2010.

9. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija, objavit će se na službenim web stranicama Grada www.dugoselo.hr , te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela (u Dugom Selu, Josipa Zorića 1) u roku od 15 dana, od dana isteka roka za podnošenje molbi.

10. U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, kandidati mogu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

11. Molbe za dodjelu stipendija sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:

GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za društvene djelatnosti
10 370 DUGO SELO
Josipa Zorića 1
s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija”.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu