Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Münchenu za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Baza natječaja

Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Münchenu za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Rok za prijavu: 20.10.2010.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti
Mjesto studija: Njemačka

 

Natječaj za stipendiju Tehničkog sveučilišta u Münchenu za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Rok za prijavu: 20. listopada 2010

Javiti se mogu studenti Građevinskog fakulteta ili studenti kemije na PMF-u ili Fakultetu kemijskog inžinjerstva i tehnologije!

Tehničko sveučilište u Münchenu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za ljetni semestar akademske godine 2010./2011. za dodiplomski studij programa na njemačkom jeziku ponuđenih na tom sveučilištu.

Tehničko sveučilište u Münchenu oslobodit će stipendista plaćanja školarine. Predviđeni mjesečni troškovi života u Münchenu iznose 600-700 eura. Sveučilište u Zagrebu dodjeljivat će stipendistu mjesečnu potporu od 400 eura.

Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na 3. ili višoj godini studija i imaju dobar uspjeh u studiju te znanje njemačkog jezika.

Zainteresirani kandidati trebaju do srijede, 20. listopada 2010. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente: 

  • molbu na hrvatskom jeziku 
  • životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action 
  • opis studijskih planova na Tehničkom sveučilištu u Münchenu na hrvatskom i njemačkom jeziku
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanom semestru 
  • potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog jezika nije potrebna)

Osoba za kontakt: Maja Adžija, stručna savjetnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: maja.adzija@unizg.hr, tel. 46-98-107.

Podrobnije obavijesti o Tehničkom sveučilištu u Münchenu dostupne su na adresi:
http://portal.mytum.de/navigation_view 

Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu