Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Otočca

Baza natječaja

Stipendije Grada Otočca

Rok za prijavu: 25.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Otočac
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za izbor studenata stipendista Grada Otočca za 2010./2011.

I.OPĆI UVJETI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti s područja Grada Otočca koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju stalno prebivalište na području Grada Otočca
 • da su redovito upisani na visoko učilište, odnosno da imaju status redovitog studenta
 • koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

II.DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Radnoj skupini za izbor studenata stipendista Grada Otočca, studenti uz zamolbu dostavljaju i pisane dokaze u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata Grada Otočca i to:

 • Zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 • Potvrdu o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i smjeru
 • dokaz o prosječnoj ocjeni u posljednje dvije godine obrazovanja
 • dokaz o eventualnom sudjelovanju na raznim školskim ili studentskim natjecanjima
 • dokazi o socijalnom statusu, odnosno prosjeku primanja po članu domaćinstva u proteklih šest mjeseci od raspisivanja natječaja (prosjek primanja ovjeren od strane poslodavca ili potvrda Zavoda za zapošljavanje o primanju/ne primanju naknade)
 • Potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva
 • Potvrdu ako je kandidat dijete poginulog branitelja
 • Rješenje o invalidnosti ako je kandidat dijete invalida Domovinskog rata
 • Izjavu da kandidat nije korisnik drugih stipendija (ovjerenu kod javnog bilježnika)
 • Uvjerenja o prebivalištu natjecatelja, roditelja ili skrbnika (za sve članove domaćinstva)
 • Domovnicu

Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje kriterijima i budu Rješenjem Radne skupine izabrani za stipendiste, utvrdit će se posebnim ugovorom između stipendista i Gradonačelnika Grada Otočca.

Kandidati će o ishodu postupka izbora biti obaviješteni u roku osam dana od izvršenog izbora.

Zamolbe i tražena uvjerenja podnose se u roku 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu na adresu:

GRAD OTOČAC
Radnoj skupini za izbor studenata stipendista
53220 OTOČAC,Kralja Zvonimira 10.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Otočca (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu