Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novog Vinodolskog za nadarene studente

Baza natječaja

Stipendije Grada Novog Vinodolskog za nadarene studente

Rok za prijavu: 25.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Novi Vinodolski
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2010./2011. godinu

I.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

 • 15 stipendija za učenike srednjih škola
 • 15 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

II.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena

 • najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji
  upisuju prvu godinu srednje škole
 • najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole
 • najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija
 • najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente

III.
Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

 • životopis sa kontakt podacima
 • preslike svjedodžbi, odnosno kopiju indeksa ili potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija
 • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student
 • preslika osobne ili uvjerenje o prebivalištu(MUP-a)
 • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba
 • za učenike srednjih škola dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju.

IV.
Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 25.10.2010. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu

GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 NOVI VINODOLSKI, «NATJEČAJ ZA STIPENDIJE-NE OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu