Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za nadarene socijalno ugrožene studente Grada Novog Vinodolskog

Baza natječaja

Stipendije za nadarene socijalno ugrožene studente Grada Novog Vinodolskog

Rok za prijavu: 25.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Novi Vinodolski
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2010./2011.

I.

Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova koji su hrvatski državljani, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

II.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

III.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:

 • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole
 • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole
 • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija
 • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente

IV.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 7. i 8. Odluke o socijalnoj skrbi.

V.

Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Uredu Grada, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel. 791-055 (kontakt osoba Maja Pilepić)

VI.

Zahtjevu treba priložiti:

 • životopis
 • uvjerenje o upisu u školsko-akademsku godinu 2010./2011.
 • preslike svjedodžbi, odnosno kopiju indeksa i potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija
 • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.)
 • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ili preslika radne knjižice
 • potvrda o visini dohotka od Porezne uprave
 • uvjerenje o prebivalištu (potvrda MUP-a)
 • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.

VII.

Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 25. 10. 2010., osobno ili poštom preporučeno na adresu

GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 NOVI VINODOLSKI, «NATJEČAJ ZA STIPENDIJE-NE OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu