Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Krka

Baza natječaja

Stipendija Grada Krka

Rok za prijavu: 25.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Krk
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

I. N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i
studentima za školsku/akademsku godinu 2010/2011.

I I. N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima za akademsku godinu 2010/2011.

I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina.

I.2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole; 
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7;
 • da nisu stariji od 20 godina.

I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
 • da imaju prosjek ocjena u svim predhodnim razredima te škole najmanje 4,0 ili da imaju preporuku mentora i ravnatelja škole da se posebno ističu u struci;
 • da nisu stariji od 20 godina.

I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • redoviti studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7, a redoviti studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0;
 • da nisu starij od 25 godina.

I.5. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • presliku domovnice;
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
 • dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe, prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
 • izjavu da se ne prima druga stipendija.

II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/pristupnice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su hrvatski državljani/državljanke;
 • da imaju stalno prebivalište na podrčju Grada Krka, najmanje 5 (pet) godina;
 • da su upisali poslijediplomski studij;
 • presliku diplome završenog studija.

II.2. Pristupnik/pristupnica uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

 • kratak životopis polaznika;
 • presliku domovnice podnositelja zamolbe;
 • potvrdu/uvjerenje prebivališta;
 • presliku diplome završenog studija;
 • uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekućoj akademskoj godini s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa;
 • opis područja za koje se pristupnik/pristupnica prijavljuje;
 • opis očekivanog učinka koji će primjena znanja, odnosno rezultata izobrazbe imati za lokalnu zajednicu odnosno Grad Krk.

III. Odluku o dodjeli stipendije donijet će Gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

 • prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
 • utvrđeni prosjek ocjena uspoređivati će se unutar grupa sa istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
 • preferirat će se različitost školskih/akademskih programa.

IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna; za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna.
Stipendija se isplaćuje za 9 mjeseci.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave u Novom Listu, što čini isti dan kada je natječaj vidljiv i na Internet stranici Grada Krka: www.grad-krk.hr.
Prijave za dodjelu stipendija (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obavješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VIII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu u zgradi Grada Krka, Odsjek za društvene djelatnosti (soba u prizemlju) ili na telefon: 051 401 120.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu