Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Rijeke

Baza natječaja

Stipendije grada Rijeke

Rok za prijavu: 02.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Rijeka
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu 16 stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i
36 stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini

1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redoviti student (stručnog studija, preddiplomskog studija, diplomskog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te specijalističkog diplomskog stručnog studija) koji ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je državljanin Republike Hrvatske,
b) da ima prebivalište na području Grada Rijeke,
c) da nije stariji od 24 godine,
d) da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

 • redoviti učenik srednje škole – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
 • redoviti student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

2. Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu-PRISTUPNICI, a uz nju treba priložiti:

 • životopis (napisan strojopisom),
 • ovjerene preslike svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2010./2011. godinu,
 • domovnicu (preslika),
 • rodni list (preslika),
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana),
 • dva mišljenja profesora - mentora na propisanim obrascima.

Ukoliko pristupnik ima, prilaže:

 • originale diploma, odnosno priznanja sa natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značenja (učenik srednje škole postignuća na natjecanjima tijekom 7. i 8. razreda osnovne škole te srednjoškolskog obrazovanja; student postignuća na natjecanjima tijekom srednjoškolskog i visokog obrazovanja),
 • potvrde o objavljenim radovima ili potvrde visokog učilišta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja.

3. PRISTUPNICA I OBRASCI ZA MIŠLJENJE PROFESORA mogu se dobiti u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, Prijam podnesaka, šalter broj 6, radnim danom od 8,30 do 16,00 sati, te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.  

4. Svi pristupnici Natječaju koji ispunjavaju uvjete bit će pismeno pozvani na psihologijsko testiranje u subotu, 13. studenog 2010. godine.
PRISTUPNIK KOJI SE NE ODAZOVE TESTIRANJU TOGA DANA BIT ĆE ISKLJUČEN IZ DALJNJEG POSTUPKA NATJECANJA.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom, od 8,30 do 16,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Prijam podnesaka, šalter broj 2 ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Titov trg 3 .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Materijali

Pristupnica za znanstveno-stručno područje obrazovanja (82 kb)
Pristupnica za umjetničko područje (76 kb)
Pristupnica za likovno područje (78 kb)
Pristupnica za glazbeno područje (78 kb)
Obrazac za mišljenje profesora - umjetničko područje (44 kb)
Obrazac za mišljenje profesora - znanstveno i stručno područje (43 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Rijeke (2007)
Stipendije grada Rijeke (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu