Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Varaždina

Baza natječaja

Stipendije Grada Varaždina

Rok za prijavu: 27.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Varaždin
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za akademsku 2010./2011. godinu

1. studentima koji se školuju na visokim učilištima, a nisu u radnom odnosu

2. studentima koji se školuju na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina, a nisu u radnom odnosu

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija pod točkom 1. i 2. imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe,
 • da su studenti druge i daljnjih godina preddiplomskih sveučilišnih studija,
 •  da su studenti diplomskih sveučilišnih studija,
 • da su studenti druge i daljnjih godina stručnih studija,
 • da su studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija,
 • da im je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50, odnosno za deficitarne studijske programe 3,00,
 • da su državljani Republike Hrvatske.

Za 2010./11. godinu deficitarni studijski programi od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina za koje se raspisuje natječaj su:

 • građevinarstvo,
 • strojarstvo,
 • elektrotehnika,
 • arhitektura,
 • farmacija,
 • medicina,
 • psihologija,
 • profesor engleskog jezika,
 • profesor njemačkog jezika.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

 • molba za dodjelu stipendije (nije propisan obrazac),
 • domovnica (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) ,
 • potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana - izvornik),
 • potvrda o upisu na visoko učilište (izvornik),
 • potvrda visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodne godine studija (na dvije decimale - izvornik),
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama - izvornik),
 • potvrda o mjesečnom prihodu svih članova kućanstva (za srpanj, kolovoz, rujan - izvornik),
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika),
 • pismena izjava studenta da nije korisnik ni jedne druge stipendije ili potpore (nije propisan obrazac).

Nakon provedenog postupka bodovanja prema Pravilniku o pravima i obvezama korisnika stipendija („Službeni vjesnik Grada Varaždina» broj 8/09), Gradonačelnik Grada Varaždina donijet će odluku o dodjeli stipendija za akademsku 2010./2011. godinu.

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 27. LISTOPADA 2010. godine na adresu: GRAD VARAŽDIN „ZA STIPENDIJU“ p.p. 177, 42001 VARAŽDIN

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 042/658-030 te na adresu: Upravni odjel za obrazovanje i znanost, Kukuljevićeva 14.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno.

Prigovor na odluku dostavlja se Gradonačelniku Grada Varaždina 8 dana od primitka pismene obavijesti.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu