Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Krapine

Baza natječaja

Stipendije Grada Krapine

Rok za prijavu: 02.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Krapina
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine

I. Grad Krapina u školskoj godini 2010./11. dodjeljuje 5 studentskih i 5 učeničkih stipendija.

Mjesečni iznos:

 • studentske stipendije iznosi 700,00 kn
 • učeničke stipendije iznosi 350,00 kn.

II. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se od 01.09. tekuće do 30.06. naredne godine.

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih, diplomskih i trogodišnjih stručnih studija koji su:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • imaju prebivalište na području Grada Krapine,
 • ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža.

IV. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

a)Uspjeh u školovanju

 • učeniku koji upisuje 1. razred srednje škole ocjenjuje se uspjeh od 5. – 8. razreda osnovne škole
 • učeniku srednje škole višeg razreda ocjenjuje se prosjek ocjena iz prethodnog razreda
 • studentu 1. godine ocjenjuje se prosjek ocjena od 1.- 4. razreda srednje škole
 • studentu koji je na višoj godini ocjenjuje se prosjek ocjena s prethodne godine (u obzir se uzimaju samo ispiti koji se odnose na tu godinu).

b) Upisana godina / razred školovanja

c) Socijalne prilike

 • djeca bez roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca poginulih u domovinskom ratu, djeca invalida domovinskog rata, drugi članovi zajedničkog domaćinstva koji zbog redovnog školovanja borave van mjesta stanovanja.

d) Materijalne prilike

 • ocjenjuje se ukupan prosječan primitak članova zajedničkog domaćinstva ostvaren u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava.

e)Uspjeh na natjecanjima

 • ocjenjuje se uspjeh na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu (molbu) na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student / učenik obvezan priložiti:

 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o redovnom upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu,
 • dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva, za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava (molba): u obliku potvrde poslodavca, za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježničke ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada,
 • ovjerenu fotokopiju svjedodžbe ili indeksa, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
 • potvrde o nagradama ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju tijekom školovanja,
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 • ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog i socijalnog položaja (dijete bez roditelja, dijete poginulog branitelja, dijete samohranog roditelja, dijete invalida Domovinskog rata, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju van mjesta stanovanja),
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Obrazac prijave na natječaj podiže se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, odnosno u Pisarnici na istoj adresi.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Zainteresirani učenici i studenti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) mogu podnijeti u roku 20 dana od dana objave istog, osobno ili poštom na adresu:

GRAD KRAPINA, KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA, MAGISTRATSKA 30, s naznakom «Natječaj za dodjelu stipendija».

VII. ROK ZA OBJAVU REZULTATA
Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

VIII. Ovaj će se natječaj objaviti na oglasnoj ploči Grada Krapine, web stranicama Grada Krapine i u lokalnim medijima.

 

Materijali

Obrazac prijave (82 kb)
Izjava o neprimanju druge stipendije (26 kb)
Izjava o članovima zahedničkog domaćinstva (45 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu