Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Osijeka-darovitim studentima deficitarnih zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Osijeka-darovitim studentima deficitarnih zanimanja

Rok za prijavu: 29.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Osijek
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima i učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2010./2011.

1. Za školsku godinu 2010./2011. dodijelit će se najviše 10 stipendija učenicima i 20 stipendija studentima od čega će se najmanje 50% odobriti za deficitarna zanimanja ukoliko kandidati budu ispunjavali uvjete iz natječaja.

2. Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom Natječaju iznosi:

 • za učenike 400,00 kuna mjesečno;
 • za studente koji studiraju izvan Grada Osijeka 1.000,00 kuna mjesečno;
 • za studente koji studiraju u Gradu Osijeku 800,00 kuna mjesečno.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećom općim uvjetima:

 • koji su državljani Republike Hrvatske;
 • koji su redovito upisani u III. ili IV. razred četverogodišnje srednje škole odnosno II. ili III. razred trogodišnje strukovne škole;
 • koji su redovno upisani u II. i višu godinu dodiplomskog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno od I. godine diplomskog studija;
 • koji imaju prebivalište na području Grada Osijeka najmanje 5 godina;
 • koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta;
 • koji imaju prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnje škole, odnosno prethodne godine školovanja za trogodišnje strukovne škole:
  - najmanje 4,50 za darovite učenike
  - najmanje 3,50 za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja;
 • koji imaju prosjek ocjena prethodne godine studija:
  - najmanje 4,00 za darovite studente
  - najmanje 3,50 za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja;

4. Mjerila na temelju kojih se odabiru podnositelji zahtjeva su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja za učenike trogodišnjih srednjih škola odnosno iz prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnjih srednjih škola;
 • opći uspjeh iz svih položenih predmeta iz prethodne godine studija za studente;
 • paralelno pohađanje dvije srednje škole;
 • paralelni studij;
 • kategorizirani vrhunski sportaši;
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima učenika u srednjoj školi, odnosno
  studenata na fakultetu;
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi;
 • socijalni status.

5. Deficitarna zanimanja srednje stručne spreme su:

 • Zidar;
 • Tesar;
 •  Armirač;
 • Građevinski limar;
 • Izolater;
 • Stolar;
 • Zavarivač;
 • Pekar;
 • Konobar;
 • Kuhar;
 • Podopolagač;
 •  Monter suhe gradnje;
 • Električar održavanja;
 • Tapetar.

6. Deficitarna zanimanja visoke stručne spreme su:

 • Diplomirani informatičar;
 • Diplomirani defektolog;
 • Magistar farmacije;
 • Diplomirani socijalni radnik;
 • Diplomirani inženjer strojarstva
 • Diplomirani inženjer graditeljstva;
 • Diplomirani inženjer geodezije;
 • Diplomirani inženjer arhitekture;
 • Doktor medicine;
 • Doktor stomatologije;
 • Profesor geografije;
 • Profesor glazbene kulture;
 • Profesor likovne kulture;
 • Diplomirani dizajner;
 • Diplomirani sanitarni inženjer;
 • Diplomirani kineziolog.

7. Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 • potvrdu o upisu u školu , odnosno na fakultet, u školskoj godini 2010./2011.;
 • svjedodžbu prethodnog razreda za trogodišnje srednje škole, odnosno svjedodžbe prethodna dva razreda za četverogodišnje srednje škole;
 • prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodne godine studija;
 • dokaz o paralelnom pohađanju srednjih škola, odnosno fakulteta;
 • dokaz o kategoriji vrhunskog sportaša (Rješenje HOO);
 • dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno, međunarodno, ACSE (državno), ACSE (međunarodno);
 • dokaz o objavljenim radovima ili priznatim patentima/izumima;
 • rješenje ili potvrdu: 

- da je član obitelji kandidata redovni učenik ili student izvan prebivališta;
- da je roditelj nezaposlen;
- da kandidata uzdržava samohrani roditelj;
- da je kandidat iz obitelji s troje i više djece;
- da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili invalida domovinskog rata;
- da je kandidat dijete bez oba roditelja;
- da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja ili stopostotnog invalida
Domovinskog rata;
- da je kandidat invalid;
- da je kandidat dijete nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja;
- izjava o broju članova kućanstva;
- o prosjeku prihoda po članu kućanstva za proteklu kalendarsku godinu
( iz Porezne uprave);

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • original potvrdu iz MUP-a o prebivalištu,
 • životopis.

8. Početak i kraj korištenja stipendije uredit će se ugovorom.

9. Natječaj traje do 29. listopada 2010. godine.

10. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:

Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za stipendiju Grada Osijeka”.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Gradu Osijeku, Kuhačeva 9, soba broj 5 (pisarnica).

11. Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Osijeka u Kuhačevoj 9 i na službenim stranicama Grada Osijeka (www. osijek.hr)  najkasnije 15 dana nakon isteka roka za Podnošenje molbi.

12. Molbe koje ne sadrže svu potrebitu dokumentaciju i koje nisu pravovremene
neće se uzimati u obzir.

13. Priloženi dokumenti neće se po završetku natjecanja vratiti kandidatu.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu