Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Županje

Baza natječaja

Stipendije Grada Županje

Rok za prijavu: 15.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Županja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Županja za školsku godinu 2010/11.

I. Grad Županja za školsku godinu 2010/11. dodijelit će deset (10) stipendija izrazito nadarenim redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Županja i to

studentima preddiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija od II. godine te studentima diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija od I. godine sa prosjekom ocjena u prethodnim godinama 4,00 i više.

Pravo natjecanja imaju redovni studenti s prebivalištem na području Grada Županja.

II. Visina stipendije Grada Županja za školsku godinu 2010/11. iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

III. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se do 15. studenog 2010. godine na adresu:

Komisija za dodjelu stipendija i kredita Grada Županja, Strossmayerova 1, s naznakom: "Za stipendiju Grada Županja".

Uz Zahtjev priložiti

  • Presliku Domovnice
  • Presliku Rodnog lista
  • Uvjerenje o upisu u šk. god. 2010/11.- original
  • Ovjeren prijepis ocjena u dosadašnjem tijeku studija - original
  • Presliku svih popunjenih strana indeksa
  • Potvrdu o prebivalištu na području Grada Županja-original
  • Pisanu izjavu da nije korisnik druge stipendije-ovjerenu kod javnog bilježnika

Zahtjevi dostavljeni izvan roka kao i zahtjevi uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti (od 1-7) neće se razmatrati.

IV. Korisnik stipendije dužan je po završetku studija raditi na području Grada Županje dvostruko koliko je primao stipendiju.

Uvjeti korištenja stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije Grada Županje i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, Strossmayerova 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, ili na telefon br. 032/830-471.

 

Materijali

Zahtjev za dodjelu stipendija (35 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Županje ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu