Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Karlovačke županije

Baza natječaja

Stipendije Karlovačke županije

Rok za prijavu: 12.11.2010.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2010./2011.

Određuje se u školskoj godini 2010./2011. dodijeliti ukupno 15 stipendija učenicima i to:

 • daroviti učenici 5 stipendija
 • učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja 5 stipendija
 • učenici slabijeg socijalnog stanja 5 stipendija

Određuje se u akademskoj godini 2010./2011. dodijeliti ukupno 20 stipendija studentima
i to:

 • daroviti studenti 10 stipendija
 • studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja 5 stipendija
 • studenti slabijeg socijalnog stanja 5 stipendija

Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini
2010./2011. iznosi kako slijedi:

 • učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
 • studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno

2. DEFICITARNA ZANIMANJA
2.1. Deficitarnim zanimanjima smatraju se sljedeća zanimanja za učenike:

 • zidar, tesar, armirač, krovopokrivač, rukovatelj građevinskim strojevima, keramičar -
  oblagač, strojobravar, bravar, limar, glodač, tokar, vodoinstalater, instalater grijanja i
  klimatizacije, plinoinstalater, elektroinstalater, tapetar, stolar, vozač, pekar, mesar.

2.2. Deficitarnim zanimanjima smatraju se sljedeća zanimanja za studente:

 • mag.ing. građevinarstva, mag.ing. arhitekture, mag.ing. strojarstva, mag.ing.
  elektrotehnike, mag. ing. računarstva
 • mag. pedagogije, mag.educ. hrvatskog jezika i književnosti, mag.educ. eng. jezika i
  književnosti, mag.educ. njemačkog jezika i književnosti, mag educ. fizike, mag.educ. biologije, mag.educ. kemije, mag.educ. matematike, mag.educ. geografije, mag.educ. povijesti, mag. educ. informatike
 • doktor medicine

3. OPĆI UVJETI
3.1. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija
 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja
 • da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno
  za razdoblje od 01.01. do 30. 09. 2010. godine

3.2. DAROVITI UČENICI I STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti
  studenti najmanje druge godine studija

3.3. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici srednje škole, odnosno redoviti studenti
 • kandidati koji se prijavljuju za stipendiranje po osnovi deficitarnosti zanimanja mogu biti učenici prvog razreda srednje škole odnosno studenti prve godine studija Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu, (ministrastvo, grad, općina i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije od strane Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2010./2011.

4. POSEBNI UVJETI
4. 1. DAROVITI UČENICI I STUDENTI
učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,50
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 4,30
4. 2. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,30
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50, a studenti prve godine studija najmanje 4,50 za zadnji završni razred srednje škole
4. 3. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA
učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,50
studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50
5. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA
5.1. Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do 12. studenoga 2010. godine, na adresu:
Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima Vranyczanyeva br. 6. Karlovac, s naznakom "ZA NATJEČAJ"
5.2.
Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u sjedištu Povjerenstva – Vranyczanyeva br. 4 Karlovac, na porti, u sjedištima gradova i općina na području Županije, te na internet stranicama Županije - www.kazup.hr  
5.3. Uz zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju se natječu:
A) DAROVITI UČENICI I STUDENTI:

 • Potvrda o prebivalištu
 • Rodni list (preslika)
 • Domovnica (preslika)
 • Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 • Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2009./2010.
 • Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na natjecanjima te objavljenim radovima (preslika diplome, priznanja, pohvalnice…)
 • Dokaze o plasmanu kandidata među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija (potvrda fakulteta za prethodnu akademsku godinu- 2009./2010).

B) UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA, UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:

 • Potvrda o prebivalištu
 • Rodni list (preslika)
 • Domovnica (preslika)
 • Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
 • Potvrda o upisu na redovno školovanje za ostale članove zajedničkog domaćinstva (brat, sestra)
 • Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2009./2010. (za studente prve godine koji se školuju za deficitarno zanimanje- prosjek ocjena završnog razreda srednje škole)
 • Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz Zahtjev za stipendiju)
 • Službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od
  01. 01. do 30. 09. 2010. godine (poslodavci, nadležna služba Hrvatskog zavoda za
  mirovinsko osiguranje)
 • Uvjerenje o nezaposlenim članovima zajedničkog domaćinstva (nadležna služba
  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija za teže
  kronične bolesti kandidata – 70% i više invaliditeta, ili članova uže obitelji koji žive u
  zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra) – 80% i više invaliditeta
 • Odgovarajuća dokumentacija za umrle, nestale, nepoznate roditelje (smrtni list, ovjerena izjava od strane roditelja)

5.4. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vranyczanyeva 4, Karlovac, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja
5.5. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije koji vrijedi za školsku godinu za koju se kandidat natječe
5.6. Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti u Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje na broj telefona 666 – 197, svakim radnim danom
u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.
5.7.
Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se putem pošte ili osobno u PISARNICU,
Karlovačka županija, Vranyczanyeva 6 Karlovac (I kat – soba br. 11)
5.8.
NEPOTPUNA DOKUMETACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA

 

Materijali

Zahtjev za stipendiju (115 kb)
Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (115 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Karlovačke županije (2009)
Stipendije Karlovačke županije (2008)
Stipendije Karlovačke županije (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu