Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Pule

Baza natječaja

Stipendija Grada Pule

Rok za prijavu: 12.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Pula
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Pule

1. Grad Pula, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule, Klase: 604-01/09- 01/1, urbroja: 2168/01-01-03-00-0246-09-1 od 28. listopada 2009., u akademskoj godini 2010/2011., dodjeljuje stipendije redovitim studentima.
2. Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu i ne odobravaju se za vrijeme apsolvenskog staža.
3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju ima student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

  • za studente prve godine najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
  • najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studiju za zvanje koje je kao deficitarno određeno Pravilnikom za studente druge i treće godine
  • najmanje 4,00 na prethodnoj akademskoj godini studija,
  • najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno Pravilnikom.

Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin RH koji ima prebivalište na području Grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

  • najmanje 4,00 na prethodnoj godini studija
  • najmanje 3,5 na prethodnoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno
    Pravilnikom.

Prosjek ocjena prethodne akademske godine studija izračunava se na način da se zbroj ocjena podijeli sa brojem položenih predmeta u toj akademskoj godini. Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu na studijskim programima biologije, kemije, fizike, matematike, arhitekture, brodogradnje, građevinarstva, strojarstva, elektrotehnike, geodezije, informatike i medicine.

4. Zahtjevu se prilaže:
4.1.Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6mjeseci),
4.2. Preslik domovnice
4.3. Uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2010/2011. Studenti koji studiraju izvan RH moraju dostaviti ovjereni prijepis od ovlaštenog sudskog prevoditelja,
4.4. Ovjerene preslike svjedodžbe za svaku godinu obrazovanja za studente prve godine ili ovjereni prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente druge i treće godine prediplomskih studija i studente diplomskih studija. Studenti koji studiraju na studijima izvan RH moraju dostaviti ovjereni prijevod od ovlaštenog sudskog prevoditelja,
4.5. Diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj godini studija sa natjecanja državnog ili meñudržavnog značaja iz područja znanja, umjetnosti i sporta, odnosno potvrda o publiciranim radovima,
5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Pisarnici Grada Pule, Stara Tržnica 1, Pula ili na službenim web stranica Grada Pule, www.pula.hr. Zahtjev se predaje poštom na adresu Upravnog odjela, Pula, Sergijevaca 2/II, ili
neposredno predajom u Pisarnici Grada Pule do 12. studenog 2010. godine.

6. Prijedlog Liste za dodjelu stipendija objavit će se dana 10. prosinca 2010. godine na službenim web stranicama Grada Pule i oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule. Podnositelji zahtjeva imaju pravo dostaviti Prigovor u roku od pet dana od dana objave Prijedloga liste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
7. Zahtjevi predani nakon roka za predaju i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Pravilnik za dodjelu stipendija Grada Pule, Kriteriji za dodjelu stipendija, Obrazac za prijavu i ovaj Natječaj objavljeni su na web stranicama Grada Pule.

 

Materijali

Zahtjev za stipendiju (25 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu