Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Solina

Baza natječaja

Stipendije Grada Solina

Rok za prijavu: 13.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Solin
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Solina u školskoj akademskoj godini
2010./2011.

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim srednjoškolskim učenicima i studentima, učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji i studentima poslijediplomskih studija, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Solina i čiji roditelj (staratelj) ima prijavljeno prebivalište na području Grada Solina najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

2. VISINA STIPENDIJE:

 • za učenike srednjih škola koji su ostvarili prosjek ocjena 5,0 iznosi 500,00 kuna mjesečno, a za učenike srednjih škola koji su ostvarili prosjek ocjena veći od 4,80 iznosi 400,00 kuna mjesečno;
 • za studente prve godine studija koji studiraju na području i izvan područja Republike Hrvatske iznosi 600,00 kuna mjesečno;
 • za studente druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji studiraju na području ili izvan područja Republike Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,80 – 4,20 mjesečni iznos stipendije je 400,00 kuna, prosjek ocjena od 4,20 - 4,60 je 600,00 kuna, a prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 je 800,00 kuna.
 • za studente druge, treće i četvrte godine dodiplomskog studija, prve i druge godine
  diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija iz socijalno ugroženih obitelji, koji studiraju na području ili izvan područja Republike
  Hrvatske, a ostvarili su prosjek ocjena od 3,00 – 4,60 mjesečni iznos stipendije je
  600,00 kuna, a za prosjek ocjena od 4,60 – 5,00 iznos je 800,00 kuna.
 • za studente poslijediplomskog studija stipendija iznosi 700,00 kuna mjesečno.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.

3. UVJETI NATJEČAJA:

A. Učenici:

a) daroviti učenici:

 • daroviti učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80;

b) učenici iz socijalno ugroženih obitelji:

 • učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola iz socijalno ugroženih
  obitelji koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;

poseban uvjet :

 • socijalni uvjet ispunjava učenik koji je član obitelji, čiji je nositelj obitelji korisnik stalne pomoći od Centra za socijalnu skrb ili je korisnik prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja sa osnova gradskog cenzusa prihoda;

B. Studenti:

a) studenti

 • redoviti studenti prve godine studija koji se nalaze na 1.-5. mjesta najbolje
  plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
 • redoviti studenti druge, treće, četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge
  godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog
  studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,80 na prethodnoj godini studija ili koji
  od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena
  najmanje 3,80
 • studenti koji studiraju izvan područja Republike Hrvatske pravo na stipendiju mogu ostvariti pod istim uvjetima kao i studenti koji studiraju na području Republike Hrvatske;

b) studenti iz socijalno ugroženih obitelji

 • redoviti studenti prve godine studija koji su u zadnjoj godini srednjoškolskog
  obrazovanja postigli prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • redoviti studenti druge, treće, četvrte godine dodiplomskog studija, prve i druge
  godine diplomskog studija, te druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog
  studija koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 na prethodnoj godini studija ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena
  najmanje 3,00.

poseban uvjet:

 • socijalni uvjet ispunjava student koji je član obitelji , čiji je nositelj obitelji korisnik
  stalne pomoći od Centra za socijalnu skrb ili je korisnik prava na pomoć
  za podmirivanje troškova stanovanja sa osnova gradskog cenzusa prihoda;

c) studenti poslijediplomskog studija:

 • poslijediplomski studenti koji imaju prosjek ocjena u dodiplomskom, te
  poslijediplomskom studiju najmanje 3,50 i preporuku dvaju sveučilišnih profesora;

Obrazac prijave i popis dokumenata koje treba dostaviti uz prijavu, mogu se podignuti u Upravnom odjelu za javne djelatnosti, 1 kat, soba broj 4, Gradske uprave Solin ili na Internet stranici http://www.solin.hr

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem Protokola Gradske uprave Solin ili na adresu:

Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, 21210 Solin, Stjepana Radića 42, u roku od 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisivanju Natječaja u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, te cjelokupnog teksta Natječaja na oglasnoj ploči Grada Solina i Internet stranici http://www.solin.hr.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona: 555-230 i 555-211.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni u roku od 40 dana od dana zaključenja Natječaja, na Internet stranici www. solin. hr. i na oglasnoj ploči Grada Solina, Stjepana Radića 42 Solin.

 

Materijali

Prijava za natječaj (26 kb)
Prijava za natječaj za socijalno ugrožene (27 kb)
Prilozi za prijavu - srednjoškolci (22 kb)
Prilozi za prijavu - za studente prve godine (20 kb)
Prilozi za prijavu - studenti viših godina studija (22 kb)
Prilozi za prijavu - socijalno ugrožene obitelji: za srednjoškolce (21 kb)
Prilozi za prijavu - socijalno ugrožene obitelji: prva godina studija (22 kb)
Prilozi za prijavu - socijalno ugrožebe obitelji: više godine studija (22 kb)
Prilozi za prijavu - studenti poslijediplomskog studija (22 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu