Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Sinja

Baza natječaja

Stipendije grada Sinja

Rok za prijavu: 20.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Sinj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za stipendije studenata u akademskoj god. 2010/11

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su :

 1. Uspješnim i darovitim studentima;
 2. Studentima iz obitelji lošeg imovnog stanja
 3. Studentima deficitarnih zanimanja;
 4. Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece
 5. Studentima iz obitelji sa četvoro i više djece na redovnom školovanju.

Za 2010/11 akademsku godinu odobrava se 65 studentskih stipendija:

25 za uspješne i darovite studente (10 prva i 15 ostale godine), 25 (10 +15) za studente iz obitelji lošeg imovnog stanja i 15 ( 5 + 10 ) za studente deficitarnih zanimanja u iznosu od 600,oo kuna mjesečno. Studentima iz obitelji sa sedmero, odnosno iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, stipendije se osiguravaju izvan odobrenog broja.

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti upisani na višim i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koji, kao i jedan od roditelja, imaju prebivalište na području Grada Sinja u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja, te nemaju neku drugu stipendiju ili potporu:

1.

 • studenti prve godine studija koji su u srednjoj školi ostvarili prosjek
  ocjena najmanje 4,50;
 • Studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 4,00.

2.

 • studenti iz obitelji u kojima prihodi po članu ne prelaze 800,oo kuna:
 • studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;
 • studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,00 .

3.

 • studenti prve godine studija deficitarnih zanimanja koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00
 • studenti ostalih godina studija deficitarnih zanimanja, koji su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3.50 ili im je prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnim godinama najmanje 3.50.

4.

 • studenti iz obitelji sa sedmero i više djece ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija.

5.

 • studenti iz obitelji sa četvoro i više djece na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija, ako prihod po članu obitelji ne prelazi 1.500,oo kuna.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • ovjereni prijepis svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 1 )
 • ovjereni prijepis svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente prve godine, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 2 i 3 )
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne ili prethodnih godina za studente ostalih godina, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu; ( kandidati rb. 1, 2 i 3 )
 • izjavu da nije korisnik neke druge stipendije; ( kandidati rb. 1, 2, 3, 4 i 5 )
 •  potvrdu o broju članova domaćinstva; ( kandidati rb. 2, 4 i 5 )
 • potvrde o upisu; ( kandidati rb. 4 i 5 )
 • potvrdu o prosjeku primanja domaćinstva za prethodna tri mjeseca od
  raspisanog natječaja, dokaz o ostvarivanju prava na jedan od oblika socijalne skrbi . ( Stalna pomoć ili pomoć za podmirenje troškova stanovanja ); ( kandidati rb. 2 i 5)
 •  potvrdu o uspjehu postignutom na državnim ili županijskim natjecanjima;
  ( kandidati rb. 1 i 3 )

Studenti, korisnici stipendije iz prethodne godine, donose samo potvrdu o upisu na . slijedeću akademsku godinu.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se:

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Sinja ( Sinj, Dragašev prolaz 10) u roku 20 dana od dana objavljivanja natječaja s naznakom: Za stipendije.

Nepotpune i nepravodobne prijave biti će odbijene.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Sinja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Sinja (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu