Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vinkovaca

Baza natječaja

Stipendije Grada Vinkovaca

Rok za prijavu: 12.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Vinkovci
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J za stipendiju Grada Vinkovaca za školsku godinu 2010/2011.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju,
 • studenti redovno upisani drugu godinu studija i više u školskoj 2010/2011. godini,
 • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • studenti koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija,
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • studenti upisanu u drugu, treću, četvrtu godinu i apsolventi koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,50,
 • studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

2. Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:

 • prosjek ocjena,
 • socijalni status utvrĎen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva,
 • deficitarnost zanimanja,
 • nadarenost.

3. Prema mjerilu deficitarnosti stipendija će se dodjeljivati studentima upisanim za slijedeća zvanja:

 • profesor pedagogije
 • diplomirani psiholog
 • diplomirani defektolog
 • diplomirani socijalni radnik
 • profesor njemačkog jezika
 • profesor engleskog jezika
 • profesor latinskog jezika
 • profesor matematike
 • profesor informatike
 • profesor povijesti
 • profesor zemljopisa
 • diplomirani informatičar
 • diplomirani inženjer računarstva
 • profesor fizike
 • profesor biologije
 • profesor kemije
 • profesor likovne kulture
 • profesor glazbene kulture
 • profesor glazbene teorije i pojedinih instrumenata
 • profesor tjelesne i zdravstvene kulture
 • diplomirani inženjer građevine
 • diplomirani inženjer arhitekture
 • diplomirani inženjer elektrotehnike
 • diplomirani inženjer strojarstva
 • diplomirani inženjer geodezije
 • doktor medicine
 • doktor stomatologije
 • magistar farmacije
 • doktor veterine
 • diplomirani inženjer kemijske tehnologije
 • diplomirani inženjer medicinske biokemije.

Na temelju prispjelih zahtjeva za svako pojedino zanimanje studenti će se rangirati prema osnovnim mjerilima za dodjelu stipendije.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, bolje rangiran je onaj student koji ima bolji prosjek ocjena. Ukoliko i po ovom kriteriju dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, tada je bolje rangiran onaj student koji ima manji iznos prihoda po članu kućanstva

Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • IZVORNIK – Zahtjev (obrazac) sa stranica Grad Vinkovci ili www.vinkovci.hr
 • IZVORNIK – Uvjerenje o prebivalištu
 • IZVORNIK – Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu (mora sadržavati smjer i godinu ili semestar kojeg je student upisao)
 • IZVORNIK – Prijepis ocjena dosadašnjih školskih godina za studente upisane u drugu, treću, četvrtu godinu i apsolvente
 • PRESLIK – Cjelokupnog indeksa za sve godine studiranja
 • PRESLIK – Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • IZVORNIK – Izjava o zajedničkom kućanstvu
  IZVORNIK – Socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva - Potvrde o visini dohotka za 2009.g. za sve članove kućanstva i sebe kao podnositelja
 • IZVORNIK – Izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu Zahtjeva) sa stranica Grad Vinkovci ili www.vinkovci.hr
 • PRESLIK – Rješenje HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta

Studenti kojima je dodijeljena stipendija u 2009/2010. godini, za dodjelu stipendije u 2010/2011. godini moraju priložiti:

 • IZVORNIK – Zahtjev (obrazac)
 • IZVORNIK – Uvjerenje o prebivalištu
 • IZVORNIK – Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću godinu (mora sadržavati smjer i godinu ili semestar kojeg je student upisao)
 • PRESLIK – Cjelokupnog indeksa za sve godine studiranja
 • IZVORNIK – Izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija grada Vinkovaca, može se podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Vinkovci, Bana Jelačića 1, ili preuzeti s web adrese Grada Vinkovaca: www.vinkovci.hr

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Grada Vinkovaca za školsku godinu 2010/2011. treba dostaviti najkasnije do 12.11.2010. godine na adresu:

Grad Vinkovci
Bana Jelačića 1
32 100 Vinkovci
s naznakom:
"Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca".

Nepotpuni i nepravodobno pristigli Zahtjevi neće se razmatrati.

 

Materijali

Zahtjev za dodjelu stipendiju (145 kb)
Pravilnik o dodjeli stipendija (184 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Vinkovaca (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu