Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Gline

Baza natječaja

Stipendije Grada Gline

Rok za prijavu: 19.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Glina
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Gline

1. Grad Glina de u školskoj godini 2010/11. dodijeliti 15 stipendija studentima s područja Grada Gline u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 800,00 kn.

2. Pravo prijave na natječaj imaju redovni studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Gline i koji su studenti druge ili više godine studija.

3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

 • zamolba
 • potvrda o prebivalištu
 • fotokopija osobne iskaznica
 • rodni list (original ili fotokopija)
 • potvrda fakulteta o upisu na redovito školovanje za tekudu školsku godinu
 • uvjerenje fakulteta o duljini trajanja studijskog programa koji podnositelj pohađa
 • prijepis ocjena s fakulteta za redovite studente
 • izjava o broju članova zajedničkog domadinstva
 • dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domadinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove zajedničkog domadinstva
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domadinstva
 • dokaz o postignudima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima iz područja upisanog studija i dokaz o sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima i objavljenim radovima iz predmeta vezanih uz studij
 • dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student čija su oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, student invalid Domovinskog rata, student bez oba roditelja, student kome je jedan roditelj poginuo u Domovinskom ratu, student čiji je roditelj HRVI Domovinskog rata, student invalid, student bez jednog roditelja, student sudionik Domovinskog rata, student čiji je roditelj sudionik Domovinskog rata, student čiji su roditelji rastavljeni, a nije primalac naknade za uzdržavanje jednog roditelja, student čiji je brat ili sestra student ili u srednjoj ili osnovnoj školi ili predškolske dobi)
 • Izjavu da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom i da ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije, što dokazuje pisanom izjavom punoljetnog kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika
  Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

4. Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom i naznakom«Studenti-stipendije-ne otvarati» treba dostaviti u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Grad Glina, Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske integracije, Trg bana J. Jelačida 2, 44 400 Glina.

5. Zakašnjele i nepotpune prijave nede se razmatrati.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu