Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Lipika

Baza natječaja

Stipendije Grada Lipika

Rok za prijavu: 13.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Lipik
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

1. Za školsku / akademsku godinu 2010/2011. dodijeliti će se:

 • 5 stipendija za učenike srednjih škola u mjesečnom iznosu od 300,00 kn, za slijedeća deficitarna zanimanja – primalja, mesar.
 • 10 stipendija za redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija osim apsolvenata u mjesečnom iznosu od 800,00 kn, za slijedeća deficitarna zanimanja – doktor medicine, magistar farmacije, doktor stomatologije, profesor engleskog jezika, profesor njemačkog jezika, dipl. ing. elektrotehnike

2. Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, učenici od prvog razreda srednje škole, odnosno studenti od prve, druge, treće, četvrte odnosno zadnje godine studija godine studija s prebivalištem na području Grada Lipika najmanje tri godine.

3. Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu kredita su sljedeći:

 • opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike i studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, tj. prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
 • materijalni i socijalni položaj,
 • uspjeh na natjecanjima.

4. Dokumentacija potrebita za prijavu na natječaj:

 • prijavnica na natječaj za dodjelu učeničkih / studentskih stipendija,
 • domovnicu,
 • potvrdu o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovitom upisu u školsku / akademsku godinu,
 • izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • uvjerenje o prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, naknadi za nezaposlenost i dr. za razdoblje od prethodna tri mjeseca),
 • dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 • izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika)
 • dokaz o uspjehu studenta u prethodnom školovanju:
  • za učenike - presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnje dvije godine školovanja,
  • za studente:
  - I. godine - opći uspjeh preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i na završnom ispitu (maturi),
  - koji već studiraju, prijepis ocjena svih položenih ispita,
 • druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata (Potvrda nadležnog matičnog ureda da je roditelj razveden ili izvod iz matične knjige umrlih i izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 13. studenog 2010. godine na adresu:

Grad Lipik
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija
M. Terezije 27
Lipik

 

Materijali

Obrazac prijave (45 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu