Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Karlovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Karlovca

Rok za prijavu: 19.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Karlovac
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2010./2011.g.

I

Za školsku/akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola u visini od 400 kuna mjesečno
 • 10 stipendija za studente u visini od 700 kuna mjesečno

1/ Pravo na stipendiju iz točke I ovog Natječaja mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Karlovca
 • redoviti učenici od drugog razreda srednje škole ili studenti od druge godine studija,
 • učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,00, a studenti 3,50 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija,
 • učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta.

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
 • materijalni i socijalni status
 • zdravstveni status
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 • potvrdu o prebivalištu,
 • rodni list (preslik),
 • domovnicu (preslik),
 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 • svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2009./2010.,
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Karlovca www.karlovac.hr),
 • službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. kolovoza do 30. listopada 2010. (poslodavci, nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • ostale dokaze po kojima učenici/studenti ostvaruju bodove.
   

II

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva br. 9, soba broj 4 ili na Internet stranicama grada Karlovca www.karlovac.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

III

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu: GRAD KARLOVAC, UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, Povjerenstvo za stipendije, Banjavčićeva 9, Karlovac, soba broj 4.

IV

Rezultate natječaja Povjerenstvo za stipendije objavit će u roku od 15 dana nakon isteka
roka za podnošenje prijave, objavom na oglasnoj ploči Grada Karlovca, Banjavčićeva 9.

V

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom.

 

Materijali

Zahtjev za stipendiju (49 kb)
Izjava (24 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Karlovca (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu