Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novske

Baza natječaja

Stipendije Grada Novske

Rok za prijavu: 22.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Novska
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2010./2011. redovnim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima

1. Predmet natječaja je dodjela (10) deset stipendija studentima s područja Grada Novske za akademsku godinu 2010./2011.

2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti:

 • studenti sa prebivalištem na području Grada Novske,
 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske,
 • studenti koji imaju status redovnog studenta i namjeravaju se zaposliti na području Grada Novske
 • studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

3. Deficitarna zanimanja na području Grada Novske su: diplomirani građevinski inženjer, diplomirani strojarski inženjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer drvne tehnologije, profesor engleskog jezika, profesor njemačkog jezika, profesor matematike, profesor fizike, profesor glazbenih predmeta, magistar farmacije, doktor medicine.

4. U akademskoj godini 2010./2011. stipendije se neće dodjeljivati za odgojiteljski studij, a najviše jedna stipendija će se dodijeliti za učiteljski studij.

5. Kriteriji za dodjelu stipendija propisani su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Novske („Službeni vjesnik“ broj 24/01, 14/05, 41/06, 41A/08, 49/09).

6. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave na adresu:

Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija”

7. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • potvrdu o redovnom upisu studija u akademskoj godini 2010./2011.,
 • potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija,
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine studija),
 • uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Novska),
 • preslika osobne iskaznice i domovnice,
 • dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva u zadnja tri mjeseca (potvrda o prosjeku plaće u zadnja tri mjeseca za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu, preslika odreska od mirovine, potvrda Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu ako roditelj ima vlastiti obrt, potvrda o nezaposlenosti za sve nezaposlene članove obitelji, potvrda o visini stalne novčane pomoći za korisnike stalne pomoći, odrezak od dječjeg doplatka),
 • pismena izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • pismena izjava studenta da ne prima drugu stipendiju ili drugu vrstu novčane potpore za studij i da se namjerava zaposliti na području Grada Novske, ovjerenu od javnog bilježnika
 • za braću i sestre u osnovnoj i srednjoj školi ili na studiju, potvrde o upisu,
 • kandidat bez roditelja-smrtni list,
 • kandidat-dijete poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja-odgovarajuću potvrdu,
 • kandidat-dijete samohranog roditelja-odgovarajući dokument,
 • kandidat-dijete invalida Domovinskog rata- rješenje o postotku invalidnosti roditelja,
 • kandidat- dijete hrvatskog branitelja odnosno dragovoljca iz Domovinskog rata- potvrda o statusu roditelja,
 • odgovarajuće potvrde za postignute izvanškolske rezultate i umjetnički rad tijekom školovanja (studenti prve godine), odnosno za znanstveni, stručni i umjetnički rad tijekom studija (studenti viših godina studija).

8. Odluku o dodjeli stipendija donosi Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija, a svi sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru korisnika stipendije u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

 

Materijali

Obrazac izjave (26 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu