Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Općine Beretinec

Baza natječaja

Stipendije Općine Beretinec

Rok za prijavu: 24.11.2010.

Kontakt institucija: Općina Beretinec
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
Za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Beretinec

Dodjeljuje se 8 stipendija za studente druge i viših godina studija u iznosu od 350,00 kn mjesečno ako se školuju na području Varaždinske ili Međimurske županije , odnosno u iznosu od 450,00 kn mjesečno ako se školuju na području drugih županija.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište na području općine Beretinec najmanje pet godina prije podnošenja molbe
 • Da su redoviti studenti druge ili viših godina studija
 • Da im je prosjek ocjena najmanje 3,50
 • Da nisu korisnici drugih stipendija

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendija su:

 • zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
 • potvrda o upisu na fakultet
 • potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita
 • potvrda o prebivalištu
 • presliku osobne iskaznice
 • izjava korisnika stipendije da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
 • potvrda o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva (za prethodna 3 mjeseca)
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi ( obrt, poljoprivreda ili slično)
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 • dokaz o postignućima na natjecanjima
 • dokaz o posebnim obiteljskim prilikama(čl.5. Odluke o stipendiranju studenata općine Beretinec)

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave Komisiji za dodjelu stipendija Općine Beretinec, Trg hrvatskih branitelja 1,42201 Beretinec.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom Liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Općine Beretinec i www.beretinec.hr u roku od 15 dana od roka za podnošenje prijava.

Pisani prigovor na listu za dodjelu stipendije podnosi se u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči, Općinskom načelniku općine Beretinec, koji donosi konačnu odluku.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu