Početna stranica > Baza natječaja > Pomoć Grada Splita za socijalno ugrožene

Baza natječaja

Pomoć Grada Splita za socijalno ugrožene

Rok za prijavu: 23.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
Za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

Pomoć za školovanje koju dodjeljuje Grad Split namijenjena je učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, a koji se školuju u Republici Hrvatskoj.
Za školsku godinu 2010./2011. odobreno je 30 učeničkih i 50 studentskih pomoći. Visina pomoći za školovanje u školskoj godini 2010./2011. za korisnike koji su uspješno završili prethodnu godinu školovanja iznosi:

 • za učenike srednjih škola koji se školuju u Splitu……………………………………………………………… 600,00 kuna mjesečno
 • za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Splita u Republici Hrvatskoj i za studente koji se školuju u Splitu……………………………………………………… 800,00 kuna mjesečno
 • za studente koji se školuju izvan Splita u Republici Hrvatskoj……………………………………………… 1000,00 kuna mjesečno

UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju radi dobivanja pomoći za školovanje imaju učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj s područja grada Splita, a koji ispunjavaju ove uvjete:

 • da sudionici natječaja i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Splita najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja natječaja,
 • da su njihove obitelji korisnici pomoći od Centra za socijalnu skrb i to za:
  a) učenike srednjih škola- da je njihova obitelj korisnik stalne pomoći
  b) studente – da je njihova obitelj korisnik stalne pomoći, ili povremenih jednokratnih pomoći čija se primanja prema članovima kućanstva uklapaju u gradski cenzus, u skladu sa Pravilnikom o socijalnoj skrbi.
 • da su uspješno završili prethodnu godinu školovanja,
 • da su redovno upisani u tekuću školsku godinu.

Prijava na natječaj za dodjelu pomoći za školovanje podnosi se na adresu Grad Split- Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, s naznakom “Prijava za dodjelu pomoći za školovanje”.
Prijava se upućuje preporučenom poštom, a može se i osobno predati Centralnoj pisarnici gradske uprave Grada Splita (Split, Obala kneza Branimira 17).
Prijava na natječaj može se podnijeti u roku 10 dana računajući od dana objave natječaja.


POTREBNE ISPRAVE:

 • zamolba
 • uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog roditelja (izdaje MUP),
 • potvrda Centra za socijalnu skrb da njihova obitelj koristi stalnu pomoć , ili jednokratnu novčanu pomoć.
 • uz potvrdu Centra za socijalnu skrb da obitelj povremeno koristi jednokratne novčane pomoći, potrebno je dostaviti: potvrdu o primanjima roditelja ukoliko su zaposleni, odrezak mirovine, ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje.
 • potvrda škole odnosno učilišta o uspjehu u prethodnoj godini školovanja, prosjek ocjena,
 • potvrda škole odnosno učilišta o upisu u tekuću školsku godinu,
 • domovnica za podnositelja prijave

Prijave dostavljene izvan roka ili bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku 30 (trideset) dana od dana zaključenja natječaja.

 

Materijali

Obrazac (29 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu