Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Dubrovnika za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Dubrovnika za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 28.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Dubrovnik
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u deficitarnim zanimanjima
za školsku godinu 2010./2011
.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti 2 učeničke i 9 studentskih stipendija učenicima i studentima u deficitarnim zanimanjima za školsku godinu 2010./2011.
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji imaju status redovnog učenika odnosno studenta, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji su se opredijelili za jedno od deficitarnih zanimanja za Grad Dubrovnik i to:

A. UČENICI

 • Kuhar -1 stipendija 
 • Klesar -1 stipendija 

B. STUDENTI

 • Magistar psihologije - 1 stipendija 
 • Magistar edukacijske rehabilitacije - 1 stipendija 
 • Magistar socijalnog rada - 1 stipendija 
 • Magistar matematike-nastavnički smjer - 1 stipendija 
 • Magistar fizike-nastavnički smjer - 1 stipendija 
 • Magistar engleskog jezika – nastavnički smjer - 1 stipendija 
 • Doktor medicine - 1 stipendija 
 • Magistar medicinske biokemije - 1 stipendija 
 • Magistar inženjer graditeljstva - 1 stipendija

Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za učenike na školovanju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za učenike na školovanju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente na školovanju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente na školovanju izvan Dubrovnika – 1.200,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

III. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik.
IV.
Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • Domovnicu (preslik),
 • Potvrdu o prebivalištu,
 • Potvrdu o redovnom upisu u odreñenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
 • Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog trećeg subjekta,
 • Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u osnovnoj odnosno srednjoj školi – za učenike i studente prve godine (preslici), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,
 • Potvrdu o eventualnom sudjelovanju na školskim natjecanjima,
 • Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
  - dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
  - dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
  - dokaz o invalidnosti kandidata,
  - dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
  - izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja)
  - dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.

V. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
VI. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

 • Opći uspjeh u prethodnom školovanju,
 • Materijalni i socijalni položaj.

VII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.
VIII. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Materijali

Prijavnica (65 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu