Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Dubrovnika za stradalnike Domovinskog rata

Baza natječaja

Stipendije Grada Dubrovnika za stradalnike Domovinskog rata

Rok za prijavu: 28.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Dubrovnik
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata
za školsku godinu 2010./2011.

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti stipendije učenicima i studentima koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata počevši od školske godine 2010./2011. pa do završetka školovanja.
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji imaju status redovnog učenika odnosno studenta, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji su:

 • djeca ili posvojenici poginulih hrvatskih branitelja ili civilnih žrtava iz Domovinskog rata,
 • civilni invalidi iz Domovinskog rata, bez obzira na stupanj oštećenja organizma,
 • djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata s najmanje 50%-tnim stupnjem tjelesnog oštećenja,
 • djeca ili posvojenici ratnih vojnih invalida ili civilnih invalida iz Domovinskog rata bez obzira na stupanj oštećenja organizma, ali samo ako u njihovoj obitelji ima troje ili više djece.

III. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za učenike na školovanju u Dubrovniku – 320,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za učenike na školovanju izvan Dubrovnika – 640,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente na školovanju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente na školovanju izvan Dubrovnika – 1.200,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

IV. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.
V.
Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • Domovnicu (preslik),
 • Potvrdu o prebivalištu,
 • Potvrdu o redovnom upisu u odreñenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
 • Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju, 
 • Drugostupanjsko rješenje ovlaštenog tijela kojim je utvrñen njihov status,
 • Za maloljetnu djecu iz obitelji s troje i više djece: rodni listovi; za punoljetnu djecu:
  potvrde o redovitom školovanju.

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
VII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava napravit će se prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.
VIII. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Materijali

Prijavnica (64 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu