Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Trilja

Baza natječaja

Stipendije Grada Trilja

Rok za prijavu: 06.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Trilj
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za novčane potpore učenicima srednjih škola i studentima u školskoj godini 2010/2011.

Potpore dodjeljuje Grad Trilj, a namijenjene su učenicima srednjih škola i studentima težeg materijalnog statusa - korisnicima centra za socijalnu skrbi, kao i redovnim studentima koji imaju prebivalište na područja Grada Trilja.

Za 2010/2011. školsku godinu odobravaju se:

prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima učeničke potpore u mjesečnom iznosu 300,00 kuna koji se školuju u Sinju, 400,00 kuna koji se školuju u Splitu i šire,te studentske potpore u mjesečnom iznosu 500,00 kuna koji studiraju u Splitu te 600,00 kuna koji studiraju izvan Splita.

UVJETI NATJEČAJA:
Osnovni kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu potpora su slijedeći:

  • uspjeh u školovanju
  • socijalni status učenika odnosno studenta.

Pravo na dodjelu potpora imaju redovni studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog i integriranog studija, prve i druge godine diplomskog, druge , treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda i koji su od položenih ispita u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,60

Na osnovu socijalnog statusa pravo na potporu ostvaruju učenici srednjih škola, kao i studenti težeg materijalnog statusa – korisnici stalne pomoći Centra za socijalnu skrb, a koji su ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,30.

Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji se izvanredno obrazuju uz rad i za osobne potrebe ili su korisnici nekih drugih stipendija ili drugih oblika novčanih potpora s osnove školovanja, te studenti prve godine i apsolventi.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja moraju se odreći drugih potpora iz prethodnog stavka.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • Potvrdu o redovnom upisu u višu godinu studija za studente,
  • Potvrda o ostvarenom prosjeku ocjena i ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini,
  • Potvrda o upisu u srednju školu,
  • Ovjereni prijepis svjedodžbe iz prethodne godine za učenike srednjih škola,
  • Presliku osobne iskaznica roditelja,
  • Izjava da nije korisnik neke druge stipendije,
  • Rješenje Centra za socijalnu skrb.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu grada Trilja na adresu: Poljičke republike 15, 21240 Trilj, u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnim glasilima, a isti će biti objavljen na službenoj web stranici, i oglasnoj ploči grada Trilja, s naznakom «za potpore».

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu