Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ludbrega

Baza natječaja

Stipendije Grada Ludbrega

Rok za prijavu: 10.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Ludbreg
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija Grada Ludbrega za 2010/2011. god.

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ludbrega za akademsku 2010/2011. godinu, za studente koji studiraju za deficitarna zanimanja i za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Mjesečni iznos stipendije po studentu iznosi 600,00 kn za studente koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije, odnosno 800,00 kn za studente koji studiraju izvan tih područja. Stipendije temeljem ovog natječaja dodjeljuju se za razdoblje od 01.09.2010. god. do 30.06.2011. god., a stipendisti mogu nastaviti s korištenjem stipendija do kraja redovnog studija sukladno Odluci o stipendijama Grada Ludbrega.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ludbrega,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0, odnosno s najmanjom prosječnom ocjenom od 2,5 za položene ispite svih prethodnih godina studija (studenti 2. i viših godina studija),
 • da nisu navršili 27 godina života,

Članak 3.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja su slijedeći:

 • studiranje za deficitarno zanimanje utvrđeno ovim natječajem,
 • ako se na natječaj prijavi više kandidata od broja stipendija koje se dodjeljuju temeljem ovog kriterija, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju odnosno studiju, sukladno članku 6. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega,
 • ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prema prethodnim kriterijima, prednost ima kandidat s boljim postignutim rezultatima u natjecanju studenata 1. godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja, odnosno bolje znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove i uspjehe u struci studenata 2. i viših godina studija, sukladno članku 7. i 8. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega,
 • ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prema prethodnim kriterijima, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa sukladno članku 5. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega.

Članak 4.

Kao deficitarna utvrđuju se zanimanja iz slijedećih znanstvenih područja: građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika, arhitektura, farmacija, medicina, psihologija, Njemački jezik, Engleski jezik, hotelijerstvo i turizam.

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija studentima lošijeg socijalno-ekonomskog statusa su slijedeći:

 • da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 1.800,00 kn, a imovinsko stanje će se bodovati sukladno članku 5. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega,
 • ako se na natječaj prijavi više kandidata od broja stipendija koje se dodjeljuju temeljem ovog kriterija, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju odnosno studiju.
 • ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prema prethodnim kriterijima, prednost ima kandidat s boljim postignutim rezultatima u natjecanju studenata 1. godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja, odnosno bolje znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove i uspjehe u struci studenata 2. i viših godina studija, sukladno članku 7. i 8. Odluke o stipendijama Grada Ludbrega,
 • ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prema prethodnim kriterijima, prednost ima kandidat koji studira za deficitarno zanimanje utvrđeno ovim natječajem.

Članak 6.

Prijavnice na natječaj dostavljaju se do 10. prosinca 2010. godine i, na adresu: Grad Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 14, 42230 Ludbreg, neposredno ili putem pošte u omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendija”.

Članak 7.

Prijavnice se podnose na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog Natječaja a koji se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Ludbrega ili na internet stranicama Grada Ludbrega. Za sve dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti djelatnicima Grada Ludbrega, osobno ili na tel. 810-667, ponedjeljkom od 9:00 – 17:00 sati te ostalim radnim danima od 7:00 – 15:00 sati.

Članak 8.

Nepravodobne prijave, prijave studenata koje ne sadrže sve tražene dokaze o udovoljavaju uvjeta za dobivanje stipendije, kao i prijave koje sadrže neistinite podatke neće se razmatrati.

Članak 9.

Odluku o dojeli stipendija donosi Socijalno vijeće Grada Ludbrega. Protiv odluke Socijalnog vijeća o dodjeli stipendija svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor gradonačelniku Grada Ludbrega u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Odluka gradonačelnika po prigovoru smatra se konačnom. Na temelju Odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Ludbrega i stipendist sklapaju ugovor o korištenju stipendije Grada Ludbrega.

 

Materijali

Prijavnica (49 kb)
Izjava (22 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu