Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Poreča za studente s invaliditetom

Baza natječaja

Stipendija Grada Poreča za studente s invaliditetom

Rok za prijavu: 02.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Poreč
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA
STUDENTIMA SA INVALIDITETOM
U AKADEMSKOJ 2010./2011. GODINI

1. U akademskoj 2010./2011. godini Grad Poreč-Parenzo dodijelit će jednu (1) stipendiju studentima sa invaliditetom.
2. Stipendija iznosi 900,00 kuna.
3.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da je njihovo prebivalište, kao i prebivalište njihovih roditelja na području Grada Poreča-Parenzo, te da tijekom studiranja stanuju u mjestu studiranja, odnosno izvan mjesta prebivališta roditelja,
  • da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi), te dodiplomskog studija (stari program),
  • da nisu stariji od 26 godina.

4. Kriteriji za dodjelu stipendije su invaliditet 60% i više i uspjeh u školovanju, odnosno studiju.
5. Stipendija za akademsku 2010./2011. godinu dodjeljuje za vremensko razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja 2011. godine. Stipendija se će nastaviti plaćati ako student završi akademsku godinu za koju je stipendiran i redovno upiše slijedeću godinu studija.
6. Natječaj traje 10 dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr) pod naslovom „Natječaji“.
7. Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se putem pošte u zatvorenim omotnicama ili osobno u prijamnu kancelariju (pisarnicu) gradske uprave Grada Poreča-Parenzo na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Poreč, Obala M. Tita br. 4 (u prizemlju hodnik lijevo od ulaza), sa naznakom "Ne otvaraj – natječaj za dodjelu stipendija za studente sa invaliditetom.“ Molbe se predaju na obrascima koji se mogu podići u prijamnoj kancelariji gradske uprave, te na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo.
8. Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice za sebe i roditelje,
  • dokaz o stanovanju u mjestu studiranja: uvjerenje o boravištu, izjava ovjerena kod javnog bilježnika - ovi dokazi ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, dokaz može biti i ugovor o najmu stana u mjestu studiranja ovjeren kod javnog bilježnika koji može biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, drugi odgovarajući dokaz,
  • potvrdu o upisu na studij u akademskoj 2010./2011. godini,
  • dokaz o invalidnosti 60 % i više – rješenje nadležnog tijela,
  • prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente I. godine studija.

9. Molbe koje nisu podnesene na obrascu, te koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.
10. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo odmah po utvrđivanju Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, koju utvrđuje Gradonačelnik.
11. Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, u Poreču, Obala m. Tita br. 4, u prizemlju hodnik lijevo od ulaza ili na telefon broj (052) 451-099 int. 203.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (27 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu