Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Oroslavlja

Baza natječaja

Stipendije Grada Oroslavlja

Rok za prijavu: 07.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Oroslavlje
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
i studentima na području grada Oroslavja
za školsku godinu 2010./2011.

I.

Raspisuje se natječaj za 25 učeničkih stipendija 15 po socijalnim kriterijima i 10 po uspjehu u školovanju te 18 studentskih stipendija od čega 9 po socijalnim kriterijima, a
5 prema uspjehu u školovanju. 2 stipendije za deficitarna zanimanja od čega 1 stipendija za zvanje profesora engleskog jezika, a 1 stipendija za zvanje profesora matematike.
2 stipendije za učenike i studente s posebnim potrebama, te stipendije za učenike i studente iz pojedinih područja znanosti, umjetnosti i športa čiji broj će gradonačelnik odrediti posebnim zaključkom.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih
škola i redoviti studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području grada Oroslavja i koji nisu korisnici stipendija ili novčane pomoći odobrene od Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela te ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. učenici:

 • da su redoviti učenici srednje škole i imaju prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole najmanje 3,00,
 • da su državljani Republike Hrvatske,

2. studenti:

 • da su redoviti studenti,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • te da niti jedan roditelj ili član obitelji učenika ili studenta nema financijsku obvezu prema Gradu Oroslavju za što trebaju priložiti potvrdu Grada Oroslavja o ispunjenju svih financijskih obveza ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od prve objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi. Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, koji zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Oro trg 1, Oroslavje.

Uz zahtjev treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Potvrdu srednje škole, više, visoke škole ili fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2010../2011. godine s obveznim navođenjem godina školovanja – studija i struke.
 • Presliku svjedodžbe ili indeksa posljednje godine završnog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita.
 • Dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na Županijskim, regionalnim državnim i međunarodnim natjecanjima za posljednju godinu završnog školovanja.
 • Izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, koji na zahtjev zainteresirani dobiju u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Oroslavja).
 • Službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca.
 • Ostalu dokumentaciju – službene potvrde, kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (Status djeteta roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu ili djeteta invalida hrvatskih branitelja Domovinskog rata te broju ostalih članova obitelji koji se istodobno školuju).
 • Izjavu učenika – studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć.

Sve primljene zahtjeve uz koje će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke II. rješavat će Komisija za dodjelu stipendija – imenovana od strane gradonačelnika grada Oroslavja, na temelju kriterija iz Pravilnika. Izbor stipendija – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema člancima 8., 9., 10. i 11. Pravilnika. Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči grada Oroslavja, Oro trg 1, Oroslavje. Stipendije će se isplaćivati za učenike od 01. 09. 2010. do 30. 06. 2011. godine, a za studente od 01. 10. 2010. do 31. 07. 2011. godine.

Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:

 • ako samovoljno prekine školovanje,

Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju osim u slučaju ako učenik – student:

 • promijeni vrstu škole ili studija bez odobrenja Grada,
 • ako se po završetku školovanja ne zaposli na području Grada.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja da u roku osam dana od donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.

IV.

Ovaj Zaključak bit će objavljen preko radio postaje Stubice, Radio Oroslavje i na web stranicama Grada.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu