Početna stranica > Baza natječaja > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Rok za prijavu: 15.01.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2011. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u slijedećim kategorijama:

  • A – za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija,
  • D-1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona,
  • E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja,
  • P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2011. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2011. godinu.

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2011. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici
Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: www.mzos.hr 
– uprava za visoko obrazovanje – studentski standard – državne stipendije.

Prijave se podnose počevši od 6. prosinca 2010. godine do zaključno 15. siječnja 2011. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

  • studenti u statusu apsolventa;
  • studenti „razlikovne“ godine studija;
  • studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2010./2011. akademskoj godini.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijavne obrasce od strane matičnog visokog učilišta kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

* Napomena: Napominjemo da će za ostale kategorije stipendija - B, C, G i I Natječaj objaviti krajem prosinca 2010. godine Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 24.

 

Materijali

Pravila i kriteriji (157 kb)
Upute za studente (144 kb)
Prijavni obrazac A (127 kb)
Prijavni obrazac D 1 (127 kb)
Prijavni obrazac E (129 kb)
Prijavni obrazac P (118 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Državne stipendije (2009)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu