Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Trogira za studente iz socijalno ugroženih obitelji

Baza natječaja

Stipendije Grada Trogira za studente iz socijalno ugroženih obitelji

Rok za prijavu: 21.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Trogir
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu pomoći za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji za šk. /akad. 2010./2011. g.

I. Za šk./akad. 2010./2011. g. Grad Trogir dodjeljuje pomoći namijenjene školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i to: 10 učenickih i 15 studentskih.

II. Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti sa područja Grada Trogira koji pohađaju srednje škole ili Visoka učilišta na području Republike Hrvatske uz slijedeće uvjete:

 1. da sudionici Natječaja i oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Trogira;
 2. da su njihovi roditelji i članovi obitelji u 2010. godini korisnici: a) jednog od prava u sustavu socijalne skrbi utvrđenih u glavi III.
  Zakona o socijalnoj skrbi i to: toč. 1. stalna pomoć, toč. 2. pomoć za podmirenje troškova stanovanja, toč. 3 doplatak za pomoć i
  njegu, toč. 5. osobna invalidnina, toč. 6. pravo na naknadu do zaposlenja ili b) prihoda koji ne prelazi cenzus utvrđenPravilnikom o socijalnoj skrbi Grada Trogira za tekuću godinu,
 3. da su uspješno završili prethodnu godinu školovanja/studija,
 4. da su redovno upisani u tekuću školsku/akademsku godinu za koju se odobravaju pomoći
 5. da sudionici Natječaja nisu korisnici stipendije za nadarene učenike i studente s područja Grada Trogira u tekućoj školskoj/akademskoj godini za koju se odobravaju pomoći.

III. Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:

 • preslik osobne iskaznice za podnositelja prijave i oba roditelja ;
 • potvrdu o korištenju prava iz socijalne skrbi (izdaje Centar za socijalnu skrb Trogir – uz naznaku kojeg prava);
 • potvrdu poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovi rada za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
 • potvrda o mirovini-odresci o isplati mirovine umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
 • potvrdu Porezne uprave Trogir o prihodima članova obitelji po drugim osnovama,
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje ispostava Trogir;
 • potvrdu srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu, odnosno o upisu i statusu redovnog studenta u tekućoj akademskoj godini;
 • ovjereni preslik svjedodžbe srednje škole, odnosno potvrda studija o prosjeku ocjena ispita položenih u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini;
 • izjavu o zajedničkom kućanstvu u slučaju kada je član kućanstva korisnik prava u sustavu socijalne skrbi;

Prijave s prilozima podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i društvene djelatnosti Grada Trogira, na protokol grada Trg Ivana Pavla II br. 1/II kat (soba br. 26), ili putem pošte na istu adresu, zaključno sa 21. prosinca 2010.g.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih priloga neće se uzeti u razmatranje.

Sve obavijesti u svezi Natječaja mogu se dobiti u istom odjelu ili na broj tel. 800-430.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (14 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu