Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Brodsko - posavske županije

Baza natječaja

Stipendija Brodsko - posavske županije

Rok za prijavu: 03.01.2011.

Kontakt institucija: Brodsko - posavska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija redovnim studentima,
akademske godine 2010./2011.
s područja Brodsko-posavske županije

I.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u Brodsko-posavskoj županiji,
 • da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
 • da nisu stariji od 22 godina života, za studente prve godine studija,
 • da se prijavljuju po osnovi:  - deficitarnosti (studenti prve godine s najmanjom prosječnom ocjenom za 3. i 4. razred srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija koji su ostvarili prosjek prethodne godine studija s najmanjom ocjenom 3,00). Deficitarna zanimanja su: profesor engleskog jezika, profesor njemačkog jezika, profesor matematike, profesor fizike, profesor likovne kulture. profesor informatike,
  - da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.340,00 kuna), prema propisima Republike Hrvatske,
  - da studenti ili član obitelji ne ostvaruju stipendiju ili drugu vrstu potpore, osim ako su iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju.
 •  - deficitarnosti (studenti prve godine s najmanjom prosječnom ocjenom za 3. i 4. razred srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija koji su ostvarili prosjek prethodne godine studija s najmanjom ocjenom 3,00). Deficitarna zanimanja su: profesor engleskog jezika, profesor njemačkog jezika, profesor matematike, profesor fizike, profesor likovne kulture. profesor informatike, - da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.340,00 kuna), prema propisima Republike Hrvatske, - da studenti ili član obitelji ne ostvaruju stipendiju ili drugu vrstu potpore, osim ako su iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju.    

II.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

 • opći uspjeh prethodnog školovanja,
 • godina studija,
 • materijalni status,
 • natjecanja, nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja,
 • sudjelovanje u Domovinskom ratu roditelja-staratelja,
 • deficitarnost zanimanja.

III.

Dodjeljuje se 16 stipendija za fiskalnu 2011. Stipendija se stavlja u korištenje nakon zaključenog Ugovora a isplaćuje se za fiskalnu godinu, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, kao subvencija za troškove smještaja, prehrane, prijevoza i literature.

IV.

Prijave(zamolbe)podnose se popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 302., treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno ili putem pošte na adresu:
Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje , šport i kulturu Komisija za stipendiranje studenata

Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

Uz molbu treba priložiti sljedeće dokumente:

 • potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 • domovnicu (preslika),
 • potvrdu o upisu studija u akademsku godinu 2010./2011.,
 • ovjerena preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole (za studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena s prethodne godine studija,
 • dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima (županijsko, međužupanijsko i državno), te objavljenim radovima, nagradama na fakultetu,
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva vlastoručno napisana i potpisana,
 • službene potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod obitelji u protekla tri mjeseca), za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje,
 • potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave.
 • dokaz o drugim socijalnim prilikama (bez jednog ili oba roditelja-staratelja).

VI.

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

VII.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije izvršit će izbor kandidata. Prijedlog liste prioriteta objavit će na web stranicama Brodsko-posavske županije na koju može svaki kandidat podnijeti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija. Odluka Komisije na podnesene prigovore je konačna .Na temelju konačne liste Komisija donosi pojedinačne Odluke o dodjeli stipendija.

 

Materijali

Tekst natječaja s prijavnicom (66 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu