Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija 'Dr. sc. Jadranko Crnić'

Baza natječaja

Stipendija 'Dr. sc. Jadranko Crnić'

Rok za prijavu: 15.03.2011.

Kontakt institucija: Grad Opatija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA
„DR.SC.JADRANKO CRNIĆ“ ZA 2011.GODINU

I. Grad Opatija dodjeljuje 1 (jednu) stipendiju studentma i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.
II. Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendije pod točkom I imaju studenti i studentice (u daljnjem tekstu: pristupnici/pristupnice) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su hrvatski državljani/državljanke,
  • da pristupnik ili pristupnica imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
  • da su redoviti studenti ili studentice II. i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00

III. Prijave pristupnika/pristupnica pod točkom II. podnose se na sljedećem obrascu:  "Prijava na natječaj za dodjelu stipendije „Dr.sc. Jadranko Crnić“ koja se može podići u pisarnici Grada Opatije , M.Tita 3, ured br.16. ili preuzeti na web stranici Grada Opatije.
IV. Pristupnik/ca uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

  • Presliku domovnice
  • Uvjerenje o upisu na studij prava za tekuću akademsku godinu
  • Potvrdu o prebivalištu na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
  • Prijepis ocjena prethodne godine studija
  • Rješenje ili ugovor o drugoj stipendiji ili kreditu ako je korisnik.

Uz prijavu se može dostaviti:

  • Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice, životopis)
  • Kratak opis (do 500 riječi) eventualnog doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.)

V. Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti o natječaju u Novom listu, odnosno objave Natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Opatije.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte Gradu Opatija, 51410 Opatija, M.Tita 3 s naznakon "Natječaj za stipendiju „Dr.sc. Jadranko Crnić“.
VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VII. Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Gradonačelnik će za 2011. godinu dodijeliti 1 jednu (1) stipendiju u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.
Stipendija se dodjeljuje podnositelju/podnositeljici s najboljim prosjekom ocjena u prethodnoj godini studija.
Ako dvoje ili više podnositelja ima jednak prosjek ocjena, odabir korisnika/korisnice stipendije provodi se vrednovanjem aktivnosti navedenih u prilozima iz članka 6. stavka 3. ove Odluke. Vrednovanje provodi Odbor za pitanja mladih.
Stipendist/ica i Grad Opatija zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Informacije o načinu utvrđivanja rang liste pristupnika/ca te o ostalim pitanjima u vezi s natječajnim postupkom dostupne su uvidom u Odluku o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko Crnić“ (SN PGŽ 54/08) te na web stranici Grada Opatije – www.opatija.hr)

 

Materijali

Obrazac za prijavu (180 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu