Početna stranica > Baza natječaja > Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade ''Luka Ritz''

Baza natječaja

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade ''Luka Ritz''

Rok za prijavu: 15.05.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade ''Luka Ritz'' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja

I.

Predmet javnog poziva dodjela je Godišnje nagrade ''Luka Ritz'' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja (u daljnjem tekstu: Nagrada) za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja, te pozitivnoga odnosa među učenicima i odraslim osobama.

Nagrada se sastoji od skulpture, posebnoga priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

Nagrada se dodjeljuje jednome/oj učeniku/učenici osnovne i jednom/oj učeniku/učenici srednje škole.

Škola koju pohađa nagrađeni učenik dobiva posebno priznanje.

II.

Pozivaju se sve osnovne i srednje škole da dostave imena kandidata za Nagradu.

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti:

 1. Osobne podatke o predloženome/oj učeniku/ci (ime i prezime, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje).
 2. Podatke o predlagatelju (naziv i adresa ustanove, odgovorne osobe, podatci o tijelu koje je donijelo odluke – vijeće učenika, razredno ili učiteljsko vijeće).
 3. Obrazloženje prijedloga koje će, među ostalim, obuhvatiti je li i na koji način predloženi/a učenik/ca ispunjava sljedeće kriterije:
 • pokazuje osobnim primjerom i druge potiče i podržava na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje
 • potiče i odražava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju i socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi
 • rado i često pomaže drugim učenicima
 • ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću
 • prikladno i na učinkovit način sprječava konflikte i rješava sukobe
 • pomaže žrtvi nasilja
 • organizira ili sudjeluje u humanitarnim akcijama
 • potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama
 • prihvaća različite obaveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava
 • aktivno sudjeluje ili pomaže drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, priređuje mirovne koncerte, izložbe, tribine, konferencije, seminare, okrugle stolove, radionice, športska natjecanja i priredbe i sl.

Uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o upisu u školu
 • kopiju domovnice ili osobne iskaznice.

III.

Sukladno točki VIII. Odluke o Nagradi, o dodjeli Nagrade odlučuje Povjerenstvo koje djeluje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a koje se sastoji od pet članova.

Rezultati Javnoga poziva bit će objavljeni u sredstvima javnoga priopćavanja i na mrežnoj stranici Ministarstva.

Nagradu će dodijeliti ministar znanosti, obrazovanja i športa na svečanoj sjednici Povjerenstva.

IV.

Nepravovremeni prijedlozi za dodjelu Nagrade neće se razmatrati.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade, zajedno s dokumentacijom i podatcima iz točke II. ovoga poziva, podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 15. ožujka 2011. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

s naznakom ''Prijedlog za dodjelu Godišnje Nagrade ''Luka Ritz'' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja''

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu