Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Osijeka

Baza natječaja

Stipendije Grada Osijeka

Rok za prijavu: 27.10.2005.

Kontakt institucija: Grad Osijek
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore darovitim učenicima i studentima (“Službeni glasnik” Grada Osijeka broj 7/03) Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka - Odbor za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Osijeka
za školsku godinu 2005./2006.

 1. Za školsku godinu 2005./2006. dodijelit će se najviše 20 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima. 
 2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
  • da su državljani Republike Hrvatske, 
  • da su redovito upisani u III. ili IV. razred određene srednjoškolske ustanove, odnosno na III. ili višu godinu visokog učilišta (dakle imaju status redovitog učenika ili studenta), 
  • u slučaju deficitarnog zanimanja ili studija na umjetničkim akademijama, može se stipendija dodijeliti od II. godine fakulteta, 
  • od II. godine fakulteta može se odobriti stipendija i studentima koji su bili stipendisti Grada Osijeka kao učenici srednjih škola, 
  • da imaju prebivalište na području grada Osijeka
  • da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta ili nisu polaznici jedne od škola (akademija) ili visokoškolskih ustanova koje svojim polaznicima osiguravaju besplatne udžbenike, boravak i prehranu,
  • da imaju prosjek ocjena zadnje dvije godine u srednjoškolskoj ustanovi najmanje 4,50, a na visokom učilištu najmanje 4,00. 
 3. Mjerila na temelju kojih se vrši odabir podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendija jesu:
  • prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja, odnosno iz prethodne godine ako se dodjeljuje stipendija od II. godine studija, 
  • deficitarno zanimanje ili umjetnička akademija, 
  • paralelni studij, 
  • paralelno pohađanje srednje škole i srednje glazbene škole, 
  • sudjelovanje na natjecanjima i smotrama, objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi, socijalno - materijalno stanje. 
 4. Početak i kraj korištenja stipendije uredit će se ugovorom. 
 5. Visina mjesečne stipendije iznosi:
  • za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 750,00 kn netto 
  • za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 1.000,00 kn netto 
  • za učenike 450,00 kn netto
 6. Među studentskim stipendijama najmanje 10% sredstava osigurat će se za stipendiranje studenata koji su se opredijelili za jedno od sljedećih deficitarnih zanimanja od posebnog interesa za Grad Osijek:
  • diplomirani informatičar; 
  • diplomirani defektolog; 
  • diplomirani inženjer farmacije; 
  • diplomirani psiholog; 
  • diplomirani socijalni radnik; 
  • profesor: engleskog, grčkog i latinskog jezika; 
  • profesor likovne kulture; 
  • profesor zemljopisa. 
 7. Natječaj traje do 27. listopada 2005. godine.

  Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:

  Gradsko poglavarstvo Grada Osijeka
  Upravni odjel za društvene djelatnosti
  Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu djecu i mladež
  Kuhačeva 9, Osijek
  s naznakom “Natječaj za stipendiju Grada Osijeka”


  Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Gradskom poglavarstvu Grada Osijeka, Kuhačeva 9., soba broj 5 (pisarnica).

  Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
  • potvrdu o upisu u školu, odnosno na fakultet, u školskoj godini 2005./2006., 
  • svjedodžbe zadnjih dvaju razreda srednje škole za učenike. odnosno prijepis ocjena zadnje dvije godine studija za studente (prve godine fakulteta ukoliko se stipendija dodjeljuje od druge godine fakulteta), 
  • kopiju Ugovora o stipendiranju ako je student bio stipendist Grada Osijeka u srednjoj školi,
  • dokaz o sudjelovanju na međunarodnim, državnim ili županijskim natjecanjima, objavljenim radovima te drugim vrijednim nagradama i priznanjima, 
  • rješenje ili potvrdu:
   - da je bez oba roditelja,
   - da je bez jednog roditelja,
   - da je roditelj/podnositelj zahtjeva invalid 80% i više,
   - da roditelj, skrbnik ili sam podnositelj zahtjeva prima socijalnu pomoć ili dječji doplatak,
   - da ima brata ili sestru koji su učenici ili studenti izvan mjesta prebivališta, 
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),
  • original potvrdu iz MUP-a o prebivalištu, 
  • životopis. 
 8. Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na oglasnoj ploči Gradskog poglavarstva Grada Osijeka u Kuhačevoj 9, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
 9. Molbe koje ne sadrže svu potrebitu dokumentaciju i koje nisu pravovremene neće se uzimati u obzir. 
 10. Priloženi dokumenti neće se po završetku natjecanja vratiti kandidatima.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu