Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu 'Nagrade Ivan Filipović' za 2010. godinu

Baza natječaja

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu 'Nagrade Ivan Filipović' za 2010. godinu

Rok za prijavu: 09.06.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" za 2010. godinu

Radi dodjele "Nagrade Ivan Filipović" (u daljnjem tekstu: Nagrada) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2010. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja i pojedince i ustanove koji su svojom djelatnošću povezani sa školstvom da predlože kandidate:

  1. za nagradu za životno djelo
  2. za godišnju nagradu.

Predloženi kandidati za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju, te u svojoj sredini uživati ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika i stručnjaka, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

Nagrade iz točke 1. i 2. dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnog sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata, tijek njegova rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.

Prijedlog se podnosi na obrascu - Prijedlog za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2010. godinu. Obrasci se nalaze na stranicama Ministarstva, a mogu se preuzeti i na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipovi",
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom: Prijedlozi za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović",
uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnog sustava na koje se prijedlog odnosi.

Rok za podnošenje prijedloga je 9. lipnja 2011. godine.

Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Materijali

Obrazac (180 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu