Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 27.05.2011.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu
u 342. akademskoj godini (2010./2011.)

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje sto stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u akademskoj godini 2010./2011. Unutar ovog broja određeni broj stipendija (najmanje dvije) dodijelit će se studentima s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

1. Natjecati se mogu redoviti studenti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali studij prije akademske godine 2010./2011. ako ispunjavaju ove uvjete:
a) da nisu stariji od 27 godina,
b) za studente dodiplomskog studija (stari programi):

  • da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00
  • da nisu (bez opravdanih razloga*) ponavljali godinu studija

za studente preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog
i diplomskog studija (bolonjski programi):

  • da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00
  • da su u pojedinoj godini studija stekli najmanje 55 ECTS bodova

c) da nisu apsolventi ni studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija
d) da prilože uvjerenja o upisu u ljetni semestar tekuće akademske godine i ispunjavanju ostalih uvjeta

2. Prednost će:

  • među studentima dodiplomskog studija (stari programi) imati studenti viših godina studija s boljim prosjekom ocjena,
  • među studentima preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog i diplomskog studija (bolonjski programi) imati studenti s boljim prosjekom ocjena iz većeg broja položenih ispita. U slučaju izjednačenog rezultata više natjecatelja prednost će imati kandidati s lošijim socijalnim statusom.

3. Neće se uzimati u obzir molbe studenata prve godine niti apsolvenata. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2010./2011., a isplaćuje se u mjesečnim obrocima.

5. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu - http://www.unizg.hr,  a molbe se primaju do 27. svibnja 2011. Natjecatelji moraju ispuniti obrazac kojeg mogu preuzeti s internetske stranice Sveučilišta.
Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu (vidi naputak), predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju". Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrazci neće se uzimati u obzir.

6. Mjesečni iznos stipendije bit će utvrđen naknadno.

7. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Sveučilišnom vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta.

Stipendija Sveučilišta u Zagrebu - naputak za studente

 

Materijali

Obrazac za stipendije (58 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2009)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2008)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu