Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Koprivnice

Baza natječaja

Stipendije Grada Koprivnice

Rok za prijavu: 14.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Koprivnica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija
Grada Koprivnice u akademskoj godini 2011./2012.

I.

Studentske stipendije Grada Koprivnice u akademskoj godini 2011./2012. odobravat će se iz sredstava Proračuna Grada Koprivnice.

II.

Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se sa studentima s područja Grada Koprivnice.

III.

Studentske stipendije odobravat će se prema slijedećim kriterijima:

  • godina obrazovanja,
  • vrsta studija,
  • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
  • prihod po članu domaćinstva,
  • nadareni studenti i volontiranje.

IV.

Broj korisnika stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2011./2012. utvrdit će gradonačelnik Grada Koprivnice sukladno Proračunu Grada Koprivnice, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

V.

Ovaj natječaj otvoren je od 16. 09. 2011. godine do zaključno 14. 10. 2011. godine.

VI.

Obrazac molbe za stipendije Grada Koprivnice može se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Uz popunjeni obrazac molbe kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:
1. Potvrdu o upisu na preddiplomski odnosno diplomski studij u akademskoj godini 2011./2012. s naznakom smjera i studijske grupe,

2. a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:

  • svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
  • svjedodžbu o državnoj maturi (preslika),

b) ostali studenti:

  • prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istog,

3. Potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice) kandidata koji ima prebivalište na području Grada Koprivnice najmanje dvije godine od objave natječaja,
4. Ispravu kojom se dokazuje postignut uspjeh na natjecanjima (državna natjecanja),
5. Potvrde o prosječnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih šest mjeseci (za umirovljenike – odresci od mirovine za prethodnih šest mjeseci, a za poljoprivrednike – izjava o prosječnim mjesečnim prihodima za tekuću godinu ovjerena kod javnog bilježnika),
6. Izjavu o broju članova domaćinstva (u privitku molbe),
7. Rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti tražitelja stipendije,
8. Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
9. Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
10. Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja,
11. Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije volonter,
12. Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova koji su redovni studenti,
13. Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje, Područni ured Koprivnica,
14. Potvrdu Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegove obitelji (soba broj 20).

VII.

Molbe za stipendije primaju se u natječajnom roku, a dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr.


Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 279 - 519.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu