Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport 'Franjo Bučar'

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport 'Franjo Bučar'

Rok za prijavu: 01.10.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: sport
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu Državne nagrade za šport ''Franjo Bučar''u 2011. godini

1. Državna nagrada za šport ''Franjo Bučar'' (u daljnjem tekstu: Državna nagrada) najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju športa i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za športska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju športa. Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade.

2. Prijedloge za dodjelu Državne nagrade mogu dati sve osobe iz sustava športa u skladu s člankom 5. Zakona o športu (Narodne novine, broj 71/06., 150/08. i 124/10.).

Prijedlog mora biti pisano obrazložen. Pisano obrazloženje mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu, zatim podatke o njegovoj djelatnosti, športskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u športskoj djelatnosti te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu. Ako se predlažu kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.

Uz prijedlog se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, športskih odličja i priznanja za djelovanje u športu te životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji te obvezatno adresa stanovanja i broj telefona.

3. Poticaji s obrazloženjem i dokumentacijom upućuju se na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za šport
Odbor Državne nagrade za šport ''Franjo Bučar''
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38

Rok za podnošenje poticaja je 1. listopada 2011. godine.

4. Odbor Državne nagrade za šport ''Franjo Bučar'' objavit će Odluku o nagrađenima na svečanoj podjeli Državne nagrade za šport ''Franjo Bučar'' u studenome 2011. godine.
 

 

Materijali

Tekst natječaja (149 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport \'Franjo Bučar\' (2010)
Natječaj za dodjelu Državne nagrade za šport \'Franjo Bučar\' (2007)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu