Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Varaždina

Baza natječaja

Stipendija Grada Varaždina

Rok za prijavu: 18.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Varaždin
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za akademsku/školsku 2011./2012. godinu

1. studentima koji se školuju na visokim učilištima, a nisu u radnom odnosu

2. studentima koji se školuju na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina, a nisu u radnom odnosu

3. učenicima koji se školuju na srednjim školama za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti odnosno učenici koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da imaju prebivalište na području Grada Varaždina najmanje jednu godinu prije podnošenja molbe,
 • da su studenti druge i daljnjih godina preddiplomskih sveučilišnih studija,
 • da su studenti diplomskih sveučilišnih studija,
 • da su studenti druge i daljnjih godina stručnih studija,
 • da su studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija,
 • da im je prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3.50, odnosno za deficitarne studijske programe 3.00,
 • da su učenici srednje škole,
 • da im je prosjek ocjena završenog razreda deficitarnog srednjoškolskog programa najmanje 2.50,
 • da su državljani Republike Hrvatske.

Deficitarna zanimanja više i visoke razine obrazovanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

 • inženjer građevinarstva/stručni prvostupnik inženjer građevinarstva/sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer građevinarstva/magistar inženjer građevinarstva;
 • inženjer strojarstva/stručni prvostupnik inženjer strojarstva/sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva, diplomirani inženjer strojarstva/magistar inženjer strojarstva;
 • inženjer elektrotehnike/stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike/sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektrotehnike/magistar inženjer elektrotehnike;
 • diplomirani inženjer arhitekture/magistar inženjer arhitekture;
 • magistar farmacije;
 • doktor medicine;
 • psiholog/magistar psihologije;
 • profesor engleskog jezika/magistar engleskog jezika;
 • profesor njemačkog jezika/magistar njemačkog jezika
 • profesor matematike/magistar matematike;
 • profesor fizike/magistar fizike.

Deficitarna zanimanja srednje razine obrazovanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su:

 • zidar,
 • tesar,
 • armirač,
 • zavarivač,
 • dimnjačar,
 • šivač tekstila,
 • šivač kože,
 • obućar,
 • krojač.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

 • molba za dodjelu stipendije (nije propisan obrazac),
 • domovnica (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) ,
 • potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana - izvornik),
 • potvrda o upisu na visoko učilište/srednju školu (izvornik),
 • potvrda visokog učilišta/srednje škole o prosjeku ocjena prethodne godine studija/završenog razreda (na dvije decimale - izvornik),
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac u Narodnim novinama - izvornik),
 • potvrda o mjesečnom prihodu svih članova kućanstva (za srpanj, kolovoz, rujan - izvornik),
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima (preslik – nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika),
 • pismena izjava studenta/učenika da nije korisnik ni jedne druge stipendije ili potpore (nije propisan obrazac).

Nakon provedenog postupka bodovanja prema Pravilniku o pravima i obvezama korisnika stipendija („Službeni vjesnik Grada Varaždina» broj 8/09), Gradonačelnik Grada Varaždina donijet će odluku o dodjeli stipendija za akademsku/školsku 2011./2012. godinu.

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 18. listopada 2011. godine na adresu: GRAD VARAŽDIN „ZA STIPENDIJU“ p.p. 177, 42001 VARAŽDIN.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 042/658-030 te na adresu: Upravni odjel za obrazovanje i znanost, Kukuljevićeva 14. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno. Prigovor na odluku dostavlja se Gradonačelniku Grada Varaždina 8 dana od primitka pismene obavijesti.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu