Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije fonda Ivo Andrić-Vladimir Prelog

Baza natječaja

Stipendije fonda Ivo Andrić-Vladimir Prelog

Rok za prijavu: 28.10.2011.

Kontakt institucija: Hrvatsko kulturno društvo Napredak
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Fond za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2011./2012. Pravo na prijavu na natječaj imaju isključivo redovni studenti svih godina studija koji studiraju hrvatski jezik i književnost, povijest i pravo, kao i svi prošlogodišnji stipendisti, članovi HKD-a Napredak.

Kandidati za natječaj trebaju najkasnije do 28.10.2011. godine na adresu HKD Napredak, Maršala Tita 56, 71 000 Sarajevo, ili HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb, Bogovićeva 1, 10 000 Zagreb (za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) s naznakom „Za Fond za stipendiranje Ivo Andrić - Vladimir Prelog“, dostaviti isključivo poštom sljedeću dokumentaciju:

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda koji se može naći na web stranici HKD-a Napredak (www.hkdnapredak.com) ili dobiti u uredu HKD Napredak u Sarajevu ili Zagrebu.

2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD-a Napredak za 2011. godinu (ili potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o plaćenoj članarini za 2011. godinu);

3. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;

4. Osobnu fotografiju – mala fotografija za dokumente;

5. Potvrdu o uspjehu u prošloj školskoj/akademskoj godini (ovjereni ispis ocjena);

6. Potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu;

7. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);

8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova;

9. Potvrdu o primanjima:

  • ili potvrdu o visini zadnje plaće roditelja (kopija zadnjeg izreska plaće);
  • ili kopiju zadnjeg izreska mirovine;
  • ili potvrdu o nezaposlenosti (od ureda za zapošljavanje);
  • ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome čime se obitelj uzdržava);

 

DODATNA DOKUMENTACIJA

1.Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre;

2.Potvrdu o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini (kopije diploma ili slično);

3.Potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Odabir stipendista vrši Središnja uprava HKD-a Napredak prema Pravilniku o dodjeli stipendija. Broj stipendija će ovisiti isključivo od prikupljenih sredstava. Studenti koji primaju stipendiju/potporu drugih ustanova ili organizacija ne mogu sudjelovati na natječaju. Primanjem stipendije/potpore studenti se obvezuju da odrade 20 sati u sklopu aktivnosti HKD-a Napredak.

Napominjemo, prijave treba dostaviti najkasnije do 28.10.2011., a nepotpuna dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije fonda Ivo Andrić-Vladimir Prelog (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu