Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vodnjana

Baza natječaja

Stipendije Grada Vodnjana

Rok za prijavu: 31.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Vodnjan
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Grada Vodnjana-Dignano
za školsku/akademsku godinu 2011. / 2012.


1. Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano, temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Grada Vodnjana-Dignano od 20 rujna 2010. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

3. Osim redovnih stipendija, Grad Vodnjan-Dignano godišnje dodjeljuje jednu učeničku i jednu studentsku stipendiju po socijalnoj osnovi.

4. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Vodnjana duže od 3 godina od dana objave Natječaja, ukoliko su u prethodnoj godini studija ostvarili slijedeći prosjek ocjena:

  • za studente koji su upisali prvu godinu studija: najmanje 4,00 u IV. godini srednje škole
  • za upis na svaku slijedeću godinu studija: prosjek od najmanje 3,50
  • za učenike koji su upisali prvu godinu srednje škole: prosjek od najmanje 4,00 u posljednjoj godini osnovne škole
  • za upis u svaku slijedeću godinu srednješkolskog obrazovanja: prosjek od najmanje 4,00 u posljednjoj školskoj godini.

5. Zahtjevu se prilaže:
5.1 fotokopija osobne iskaznice ili domovnice
5.2 uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
5.3

- za STUDENTE

  • koji su upisali prvu godinu studija: svjedodžba III i IV razreda srednje škole
  • koji su upisali svaku narednu godinu: potvrdu o uspjehu postignutom tijekom protekle akademske godine


- za UČENIKE

  • svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina

5.4 uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini
2011/2012.,
5.5 diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj godini studija na natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje
5.6 potvrda o smještaju u đačkom/studentskom domu, odnosno o podstanarstvu
5.7 potvrda o plaći zaposlenih članova kućanstva za prethodnu godinu, odnosno potvrdu o nezaposlenosti
5.8 potvrda o školovanju ostalih članova kućanstva van mjesta prebivališta (samo srednja škola ili fakultet)
5.9 dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada)

6. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici
Grada Vodnjana www.vodnjan.hr (Obavijesti za građane – Natječaji).

7. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 31. listopada 2011. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, preporučenom poštom ili se mogu predati u pisarnici Grada.

8. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu