Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Daruvara

Baza natječaja

Stipendije Grada Daruvara

Rok za prijavu: 18.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Daruvar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
s područja Grada Daruvara

I.

Grad Daruvar će u školskoj godini 2011/2012. dodijeliti 7 stipendija (1 za srednju školu u Daruvaru, 1 za srednju školu izvan Daruvara, 5 za dodiplomski i diplomski studij) s ukupnim godišnjim iznosom od 45.000,00 kuna.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola, te dodiplomskih i diplomskih studija, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada Daruvara, a kojima prosjek primanja po članu kućanstva ne prelazi 3.000,00 kuna.

III.

Kandidati su obvezni u prijavi na natječaj navesti ukupan broj semestara studija koji su upisali, te podnijeti slijedeće dokumente:
1. Životopis,
2. Domovnicu,
3. Potvrdu o prebivalištu (izdaje MUP),
4. Potvrdu o upisu u srednju školu, dodiplomski ili diplomski studij za
šk.g. 2011/2012.,
5. Učenici:

  • za prvu godinu ili starija godišta srednje škole moraju priložiti prosjek ocjena od V. do VIII. razreda osnovne škole,

6. Studenti:

  • I. godina i naredne godine školovanja za studente, utvrđuje se prosječnom ocjenom općih uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita,

7. Potvrdu o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca tekuće godine (srpanj, kolovoz i rujan 2011.g.),
8. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka iz prethodne godine za sve članove obitelji,
9. Djeca poljoprivrednika posjedovni list (izdaje Uprava za katastar),
10. Izjavu o broju članova kućanstva (obrazac kupiti u knjižari),
11. Dokaz da je dijete samohranog roditelja,
12. Izjavu potpisanu od oba roditelja ili staratelja da pod kaznenom odgovornosti odgovaraju za ukupnost prihoda,
13. Potvrde o postignutim izvanškolskim rezultatima i umjetničkom radu tijekom školovanja (objavljeni radovi ili projekti, nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima),
14. Potvrda o statusu roditelja u Domovinskom ratu (ukupno učešće po vremenskim razdobljima),
15. Potvrda o upisu studenta i učenika u obitelji koji ne dobiva stipendiju.
NAPOMENA: Dokumentacija može biti neovjereni preslik originala.

IV.

Stipendija se može dodijeliti samo onim kandidatima koji ne primaju naknadu, kredit ili stipendiju po nekoj drugoj osnovi, a ista se u godini isplaćuje 10 mjeseci. Ugovorom o stipendiranju učenika i studenata utvrdit će se prava, obveze i odgovornosti obje ugovorne strane. Natječaj je otvoren 15 dana od objave, a prijave se primaju zaključno s danom 18. listopada 2011. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

V.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni zahtjevi koji nisu s područja Grada Daruvara.

VI.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD DARUVAR, Komisija za učeničke i studentske kredite (soba 9)
43500 DARUVAR, Trg kralja Tomislava 14

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu