Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Krka

Baza natječaja

Stipendije Grada Krka

Rok za prijavu: 17.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Krk
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

I.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i
studentima za školsku/akademsku godinu 2011./2012.

II.
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija na poslijediplomskim studijima
za akademsku godinu 2011./2012.

I.1. Na natječaj iz točke I. mogu se javiti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske te nisu tijekom školovanja ponavljali godinu i imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje pet godina.

I.2. Na natječaj se mogu javiti učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi, drugi ili treći razred srednje škole;
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,7
 • da nisu stariji od 20 godina.

I.3. Na natječaj se mogu javiti učenici proizvodnih zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su završili prvi ili drugi razred škole za proizvodna zanimanja;
 • da imaju prosjek ocjena u svim prethodnim razredima te škole najmanje 4,0 ili preporuku mentora i ravnatelja, ocjenu izvrstan iz predmeta praktične nastave, te uzorno vladanje;
 • da nisu stariji od 20 godina.

I.4. Na natječaj se mogu javiti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • redovni studenti prve godine studija s postignutim prosjekom ocjena u svim razredima srednje škole najmanje 4,7;
 • redovni studenti druge, treće i viših godina studija s postignutim prosjekom ocjena u svim prethodnim akademskim godinama tog studija najmanje 4,0;
 • da nisu stariji od 25 godina.

I.5. Uz zamolbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • presliku domovnice;
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet;
 • dokaz o prosjeku ocjena iz prethodnih godina (preslika svjedodžbe i prijepis ocjena ovjeren od fakulteta);
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice);
 • izjava da ne prima drugu stipendiju.

II.1. Pravo pristupa na natječaj za dodjelu stipendija iz točke II. imaju pristupnici/ce koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su hrvatski državljani/ke;
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka, najmanje pet godina;
 • da su upisali poslijediplomski studij;
 • presliku diplome završnog studija.

II.2. Pristupnik/ca uz zamolbu prilaže sljedeće dokumente:

 • kratak životopis;
 • presliku domovnice;
 • potvrdu/uvjerenje o prebivalištu;
 • presliku diplome završenog studija;
 • uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekuću akademsku godinu s naznačenim vremenom trajanja samog obrazovnog procesa.

III. Odluku o dodjeli stipendije donijeti će Gradonačelnik na temelju sljedećih kriterija:

 • prosjeka ocjena u prethodnim školskim/akademskim godinama;
 • utvrđeni prosjek ocjena uspoređivat će se unutar grupa s istim ili sličnim školskim/akademskim usmjerenjima;
 • preferirat će se različitost školskih/akademskih programa;
 • postignuti uspjeh na natjecanjima u prethodnoj školskoj godini (na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima od 1. do 3. mjesta).

IV. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu, i to: za učenike 500,00 kuna, za studente 700,00 kuna i za polaznike poslijediplomskih studija u iznosu od 1.000,00 kuna. Broj predviđenih stipendija je ograničen. Stipendija se isplaćuje za devet mjeseci.

V. Rok za dostavu prijave na natječaj iz točke I. i II. je 15 dana od dana objave u Novom Listu, odnosno od dana kada je natječaj vidljiv na internetskoj stranici Grada Krka. Prijave za dodjelu stipendije (sa svim traženim dokazima) primaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Krk, Odsjek za društvene djelatnosti, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

VI. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VIII. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na gornju adresu (soba u prizemlju) ili na telefon: 051 401 120.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu