Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Malog Lošinja

Baza natječaja

Stipendije Grada Malog Lošinja

Rok za prijavu: 17.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Mali Lošinj
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku godinu 2011/2012.

I.

Pravo na dodjelu studentske stipendije ostvaruju redovni studenti s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja.

II.
 

Prijava za dodjelu studentske stipendije prilaže se na obrascu. Uz prijavi je potrebno priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu
  • uvjerenje o upisu na fakultet
  • uvjerenje o prosjeku ocjena za sve godine srednjoškolskog obrazovanja (kandidati koji upisuju prvu godinu studija)
  • uvjerenje o upisanoj godini studija i uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom dosadašnjih godina studija (kandidati koji upisuju više godine studija).

III.
 

Dodatnu dokumentaciju o svom statusu, koja se prilaže uz dokumentaciju iz točke II. Ovog Natječaja, prilažu kandidati ako ispunjavaju status: dijete poginulog ili ranjenog hrvatskog branitelja Domovinskog rata, kao i kandidati ako ispunjavaju (ili obitelj) status socijalne potrebe: korisnik stalne pomoći. Apsolutnu prednost nad ostalim kandidatima imaju kandidati ukoliko dokažu status iz prethodnog stavka.

IV.
 

U akademskoj godini 2011/2012 dodijeliti će se 15 studentskih stipendija, od kojih 8 za studente upisane na 1. godini studija te 7 za studente viših godina studija.

V.

Mjesečni iznos studentske stipendije tijekom akademske godine 2011/2012 određuje se u visini od 850,00 kn. Iznos iz prethodnog stavka uvećava se za 40% onim studentima koji dolaze iz obitelji u stanju socijalne potrebe, za što je mjerodavna dodatna dokumentacija kojom se dokazuje navedeni status po kriterijima iz Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana ("Službene novine PGŽ br. 28/03, 21/06, 10/07, 07/08 i 31/09).

VI.

Dodjela studentskih stipendija vrši se na temelju bodovanja za I bodovnu listu (boduje se uspjeh u obrazovanju: prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja i školovanje za deficitarno zanimanje) i II bodovnu listu (boduje se uspjeh u obrazovanju: prosjek ocjena tijekom zadnje položene akademske godine i godina na kojoj je student upisan).

VII.


U akademskoj godini 2011/2012., kao deficitarna zanimanja određuju se slijedeća zanimanja:

  • profesor kemije
  • diplomirani inženjer agronomije
  • diplomirani inženjer geodezije
  • doktor medicine
  • medicinski kemijski inženjer
  • stručni prvostupnik fizioterapije.


VIII.


Molba za dodjelu studentske stipendije s traženom dokumentacijom podnosi se na obrascu koji se može dobiti u prijamnoj kancelariji Grada Malog Lošinja ili na internetskim stranicama Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr ) u rubrici "Natječaji". Molbe se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Mali Lošinj, Ured grada i upravljanja gradskom imovinom, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj, s naznakom "za studentsku stipendiju". Molbe se dostavljaju osobno ili poštom. Natječaj traje 15 dana od dana objave u tisku, u kojem roku se predaju molbe za dodjelu studentske stipendije. Molbe koje nisu podnesena na obrascu, koje su predane izvan roka ili su nepotpune, neće se razmatrati.

IX.


Informacije o natječaju mogu se dobiti u Uredu grada i upravljanja gradskom imovinom, na tel. 051 231 713 ili 051 231 056.

 

Materijali

Obrazac za dodjelu studentske stipendije Grada Malog Lošinja (22 kb)
Prilozi/Dokazi (22 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu