Početna stranica > Baza natječaja > Nagrada za žene u znanosti

Baza natječaja

Nagrada za žene u znanosti

Rok za prijavu: 04.11.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo kulture
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj “Za žene u znanosti” 2011.

u organizaciji L’ORÉAL ADRIA d.o.o. i
Hrvatskog povjerenstva za UNESCO
pri Ministarstvu kulture

 

OSNOVNI PROPISI


A. Uvjeti za pristup


Kandidatkinje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Sve prijave moraju biti predane na službenom obrascu za prijavu uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Sve prijave trebaju biti naslovljene na predsjednika Natječajnog povjerenstva nacionalnog programa stipendiranja „Za žene u znanosti“.
 • Kandidatkinje, polaznice doktorskog studija iz područja prirodnih znanosti, uključujući interdisciplinarna područja, ne smiju biti starije od 35 godina na dan 04. studeni 2011. godine.
 • Kandidatkinje moraju imati državljanstvo Republike Hrvatske te prebivalište u Republici Hrvatskoj.
 • Stipendije će biti dodijeljene kandidatkinjama, polaznicama doktorskog studija na području prirodnih znanosti, uključujući interdisciplinarna područja, na završnom stupnju izrade doktorske disertacije, što je potvrđeno od strane mentora (izjava mentora u obrascu prijave), a koje znanstveni rad u svrhu izrade doktorske disertacije provode na znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj.
 • Prijave kandidatkinja koje za potrebe izrade doktorske disertacije rade pokuse na životinjama neće se uzeti u obzir za razmatranje.
 • Iznos stipendije je 4.000 eura (kunska protuvrijednost), a iznos će biti isplaćen jednokratno na žiro račun stipendistica. Ukupno će biti dodijeljene četiri (4) stipendije, s napomenom da Natječajno povjerenstvo zadržava pravo odobriti i manji broj stipendija od broja predviĎenih natječajem u skladu s procjenom kvalitete i pogodnosti za odobravanje stipendije kandidatkinjama nakon pregleda svih prijava.
 • Prijave u dva primjerka (jedan tiskani i jedan elektronički) moraju biti zaprimljene u uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture (Runjaninova 2, Zagreb) odnosno na e-mail adresu unesco@min-kulture.hr  najkasnije do 04. studenog 2011. godine u 24:00h.
 • Izbor stipendistica bit će dovršen u siječnju 2012. godine.
 • Odabrane kandidatkinje primit će pisanu odluku Natječajnog povjerenstva, a sve
  preostale kandidatkinje rezultate natječaja moći će pronaći na internetskim stranicama Ministarstva kulture, www.min-kulture.hr  u siječnju 2012. godine.
 • Preslike dokumenata prijavljenih kandidatkinja neće biti vraćene.
 • Dobitnicama će stipendije biti dodijeljene na organiziranoj svečanosti. Datum i mjesto održavanja svečanosti bit će naknadno određeni.
   

B. Procedura prijave


1. Svaka prijava mora biti predana na službenom obrascu za prijavu i naslovljena „Za predsjednika Natječajnog povjerenstva nacionalnog programa stipendiranja „Za žene u znanosti“.


2. Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • ispunjeni obrazac za prijavu;
 • sažetak prijave (do 1800 znakova – s glavnim podatcima – ime, prezime, godina roĎenja, institucija na kojoj je kandidatkinja zaposlena, institucija na kojoj se radi doktorski rad, ukratko opis disertacije).
 • životopis (najviše 1500 znakova);
 • preslika osobne iskaznice (prednja i stražnja strana);
 • preslike diploma ili završenih stupnjeva, te prijepis ocjena s fakulteta;
 • detaljan opis dosadašnjeg znanstvenog rada kandidatkinje (do 2000 znakova);
 • preporuka znanstvenog mentora (ili komentora), koju šalje sam mentor ili komentor na ime kandidatkinje ali odvojeno od njene prijave, u elektroničkom obliku na e-mail adresu unesco@min-kulture.hr  a do 04.11.2011. Prijave bez preporuke mentora neće se uzimati u obzir.
 • ispis svih znanstvenih publikacija kandidatkinje iz CROSBI baze
 • primjerci / preslike značajnijih publikacija (najviše 3!) s kratkim opisom doprinosa kandidatkinja
 • izvornici svih dokumenata odnosno ovjerene preslike bit će zatražene na uvid od kandidatkinja koje uđu u uži izbor
 • Primjerak popunjenog obrasca sa traženim prilozima (prijavu) potrebno je priložiti i u elektroničkom obliku.
 • priloge prijavi koja se u elektroničkom obliku šalje na e-mail adresu
  unesco@min-kulture.hr  potrebno je skenirati.
   

3. Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (04. studeni 2011. godine do 24:00h) neće biti razmatrane.
 

4. Tiskane prijave se sa preslikama svih priloga šalju na adresu:


Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture Za predsjednika Natječajnog povjerenstva nacionalnog programa stipendiranja “Za žene u znanosti”
Ministarstvo kulture RH Runjaninova 2, 10000 Zagreb

 

C. Objava dobitnica stipendija


1. Dobitnice stipendija bit će obaviještene poštom.


2.Popis dobitnica stipendija bit će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr ) u siječnju 2012. godine.


D. Prava i obveze stranaka


1. Stipendije će biti isplaćene jednokratno na žiro račun o kojem će sve potrebne informacije dati izabrane kandidatkinje.
2. Stipendije će biti uplaćene u roku od 30 dana od svečane dodjele stipendija kandidatkinjama na broj žiro računa naveden u prijavi.
3. Izabrane stipendistice nastavit će sa znanstvenim radom na znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj tijekom perioda primanja stipendije odnosno do završetka doktorata.
4. Stipendistice će u svojim tezama i publikacijama spomenuti da su stipendirane iz programa „Za žene u znanosti“ u organizaciji Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture i L’OREALA ADRIA.
5. Stipendistice su suglasne da će se osobni podatci: ime, prezime, titula, podatci vezani za profesionalni život, slika i video materijal, kao i podatci iz ove prijave moći koristiti od strane tvrtke L'OREAL ADRIA d.o.o. kao i s njim povezanim društvima, Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO pri Ministarstvu kulture kao i drugim organizacijama povezanim s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO (kao što je sama organizacija UNESCO) a u svrhu prezentacije istraživanja i općenito znanstvenog rada stipendistice te stipendije iz ovog natječaja i organizatora samog natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, kao što su tisak, televizija, Internet, fotografije, brošure kao i distribuciju istih, te da će na aktivni način i u dobroj vjeri sudjelovati u tim aktivnostima.
6. Stipendistice će nakon završetka doktorskog studija primjerak doktorske disertacije poslati, naslovljen na predsjednika Natječajnog povjerenstva Za žene u znanosti, na adresu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.
7. Stipendistice će obavijestiti predsjednika Natječajnog povjerenstva (na e-mail Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, unesco@min-kulture.hr ) u slučaju:
 

 • promjene mjesta zaposlenja ili studija
 • napuštanja znanstvenog projekta


U slučaju napuštanja i/ili promjene znanstvene institucije, Natječajno povjerenstvo će odlučiti o dopuštenosti takve promjene u smislu mogućeg povlačenja iznosa ili dijela iznosa uplaćenog po osnovi dodijeljene stipendije.
8.U slučaju spora u vezi samog natječaja kao i odnosa proizišlih iz natječaja, nadležan će biti sud stvarne nadležnosti u Zagrebu.

 

Materijali

Obrazac prijave (149 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu