Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Krapine

Baza natječaja

Stipendije Grada Krapine

Rok za prijavu: 31.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Krapina
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
i studentima s područja Grada Krapine


I. Grad Krapina u akademskoj/ školskoj godini 2011./12. dodjeljuje 7 studentskih i 7 učeničkih stipendija.
Mjesečni iznos:

 • studentske stipendije iznosi 700,00 kn
 • učeničke stipendije iznosi 350,00 kn.
   

II. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od 01.09.
tekuće do 30.06. naredne godine.


III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i redovni studenti preddiplomskih,
diplomskih i trogodišnjih stručnih studija
koji:

 • su državljani Republike Hrvatske,
 • imaju prebivalište na području Grada Krapine dulje od 5 godina
 • su redovno upisani u određenu srednju školu odnosno sveučilišni ili stručni studij
 • ne primaju kredit ili stipendiju od drugog subjekta
  Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža.
   

IV. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

a)Uspjeh u školovanju

 • učeniku koji upisuje 1. razred srednje škole boduje se prosjek ocjena od 5. – 8. razreda osnovne škole
 • učeniku srednje škole višeg razreda boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih razreda srednje škole
 • studentu 1. godine boduje se prosjek ocjena od 1.- 4. razreda srednje škole
 • studentu koji je na višoj godini boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih godina studija
   

b) Materijalne prilike

 • boduje se ukupan prosječan primitak članova zajedničkog domaćinstva ostvaren u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava
   

c) Socijalne prilike

 • djeca bez roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca poginulih u domovinskom ratu, djeca invalida domovinskog rata, drugi članovi zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju ( studiju).
   

d) Uspjeh na natjecanjima

 • boduje se uspjeh na županijskim i državnim natjecanjima.na kojima je učenik/student sudjelovao i osvojio nagradu u prethodnoj godini školovanja te ukoliko su ista odobrena i organizirana u okviru sustava obrazovanja
   

e) Kategorizirani vrhunski športaši po rješenju HOO


V. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student / učenik obvezan priložiti:

 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice i potvrdu o prebivalištu duljem od 5 godina na području Grada Krapine
 • potvrdu o redovnom upisu na studij odnosno potvrdu o upisu u srednju školu,
 • dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva, za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava: u obliku potvrde poslodavca, za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježničke ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada
 • ovjerenu fotokopiju svjedodžbe ili indeksa škole/fakulteta a studenti i Potvrdu o prijepisu ocjena iz dosad položenih godina studija sa prosjekom istih,
 • potvrde o osvojenim nagradama na natjecanjima u znanju osvojene u prethodnoj godini školovanja,te potvrdu o statusu kategoriziranog vrhunskog športaša
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 • ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog i socijalnog položaja (dijete bez roditelja, dijete poginulog branitelja, dijete samohranog roditelja, dijete invalida Domovinskog rata, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju.
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima kredit ili stipendiju od drugih subjekata
  Obrazac prijave na natječaj podiže se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, odnosno u Pisarnici na istoj adresi.
   

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Zainteresirani učenici i studenti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) mogu podnijeti do
31.listopada 2011.godine,osobno ili poštom na adresu:

GRAD KRAPINA, KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA,
MAGISTRATSKA 30, s naznakom «Natječaj za dodjelu stipendija».

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati


VII. ROK ZA OBJAVU REZULTATA
Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava i to
objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Krapine (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu