Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Klanjca

Baza natječaja

Stipendija Grada Klanjca

Rok za prijavu: 28.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Klanjec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

 N A T J E Č AJ
 za dodjelu pomoći u školovanju učenicima srednjih škola i studentima za šk.god.2011/12.

1. Pozivaju se zainteresirani učenici srednjih škola i studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Klanjca, da podnesu zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju za odobrenje pomoći za školsku godinu 2011/12.

2. Natječaj se objavljuje za dodjelu dvije vrste pomoći

Pomoć temeljena socijalnim statusom:

 • 8 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
 • 4 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno

Pomoć temeljena uspjehom u dosadašnjem školovanju:

 • 2 pomoći učenicima srednjih škola po 250,00 kuna mjesečno
 • 2 pomoći studentima po 550,00 kuna mjesečno.

3. Zahtjevi se mogu podnijeti od dana objave ovog Natječaja do 28.listopada 2011.godine. Datum objave natječaja je 13.listopada 2011.

4. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu, kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel, a zainteresirani ga mogu podići tijekom trajanja natječaja u prostorijama Grada Klanjca, Klanjec, Trg mira 11., soba 27. (informacije na tel: 550-615- Jelkica Žigman) i na WEB stranici Grada Klanjca ( www.klanjec. hr).
Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrdu škole, veleučilišta, fakulteta o upisu na redovno školovanje (škola, smjer, godina)
 • fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja
  • u slučaju da je učenik upisao 1. razred srednje škole, prilaže se fotokopija svjedodžbe VIII razreda osnovne škole
  • u slučaju da je student upisao I godinu studija prilaže se fotokopija IV razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj maturi
  • studenti potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku svih položenih ispita
 • potvrde o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju ili sportu u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U obzir se uzimaju priznanja ostvarena u zadnjoj godini školovanja
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • službene potvrde o prihodima obiteljskog domaćinstva za posljednja 3 mjeseca
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obiteljskog domaćinstva ( djeca roditelja poginulih u Domovinskom ratu i djeca invalida Domovinskog rata, samohrani roditelji, ostali članovi obiteljskog domaćinstva koji se istovremeno redovno školuju, djeca s teškoćama u razvoju i sl.)
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi.

5.Pomoći temeljene socijalnim statusom će se dodjeljivati učenicima i studentima kojima prihod po članu zajedničkog domaćinstva ne prelazi 2.299,00 kuna.

6.Sve kompletne i pravodobno podnesene zahtjeve razmatra Povjerenstvo imenovano od strane Gradskog vijeća Grada Klanjca, te utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata temeljem kriterija iz članka 8. Pravilnika o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola i studentima i uvjeta iz ovog natječaja.

Rang lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Klanjca.

7. Odobrena pomoć isplaćuje se mjesečno za školsku/akademsku godinu, učenicima do zaključno šestog mjeseca, a studentima do zaključno sedmog mjeseca 2012. godine.
Nakon završetka školske/akademske godine, prema kalendaru usmjerenog obrazovanja iz Zakona, svi korisnici pomoći dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Klanjca potvrdu o upisu u viši razred-godinu školovanja, čime dokazuju urednost i uspjeh u školovanju.

8. Predmetna pomoć se vraća odnosno prekida njena daljnja isplata ukoliko učenik/student bez opravdanog razloga prekine školovanje odnosno ne završi razred/godinu školovanja. 

 

Materijali

Zahtjev za dodjelu pomoci - uspjeh u dosadasnjem skolovanju (22 kb)
Zahtjev za dodjelu pomoci - socijalni status (22 kb)
Izjava (12 kb)
Izjava roditelja (26 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu