Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Trogira

Baza natječaja

Stipendije Grada Trogira

Rok za prijavu: 31.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Trogir
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N a t j e c a j
za dodjelu stipendija ucenicima i studentima grada Trogira
u školskoj i akademskoj 2011./2012. g.

 

Stipendije dodjeljuje grad Trogir, a namijenjene su ucenicima i studentima s podrucja
grada Trogira. Za 2011/2012. školsku i akademsku godinu odobrava se 12 ucenickih, 20 studentskih
stipendija
(od kojeg broja 4 stipendije studentima I. godine studija, a 16 stipendija studentima viših godina studija), te onoliki broj stipendija ucenika srednjih škola i studenata djece smrtno stradalih branitelja iz Domovinskog rata.
 

UVJETI NATJECAJA:
Pravo natjecanja za stipendiju imaju redoviti ucenici srednjih škola za cetverogodišnje programe obrazovanja i redoviti studenti upisani na Visokim ucilištima u Republici Hrvatskoj, s prebivalištem u Trogiru, kojima oba roditelja imaju prebivalište na podrucju grada Trogira duže od jedne (1) godine racunajuci do objave ovog natjecaja i to:

 • ucenici srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja (prethodni razred ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80;
 • studenti, koji imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 4,00 (ovisno o tome što im je povoljnije);
 • studenti I godine koji su sve 4 godine srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50;
 • ucenici srednjih škola i studenti djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata prijavljeni na natjecaj ostvaruju pravo na stipendiju s osnova statusa redovitog studenta i ucenika bez dokazivanja uspješnosti i bez obzira na odobreni broj stipendija, uz ispunjenje ostalih uvjeta
  utvrdenih Pravilnikom.


Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 • ucenici I. razreda srednjih škola;
 • ucenici i studenti koji se obrazuju uz rad;
 • studenti stariji od 26 godina
   

POTREBNA DOKUMENTACIJA:


Prijavi na natjecaj potrebno je priložiti:

 • ucenici srednje škole: ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda, potvrda škole o pohadanju iste, te potvrdu o svom prebivalištu i prebivalištu za oba roditelja (s naznakom vremena trajanja);
 • studenti: potvrdu o prosjeku ocjena prethodne (ili prethodnih) godine, potvrdu o upisu tekuce godine i statusu redovnog studenta, te potvrde o svom prebivalištu i prebivalištu oba roditelja (s naznakom vremena trajanja);
 • studenti I godine studija: ovjereni prijepis svjedodžbe za sve 4 godine srednje škole, potvrdu o upisu na i statusu redovnog studenta, te potvrde o svom prebivalištu i prebivalištu za oba roditelja (s naznakom vremena trajanja);
 • ucenici srednjih škola i studenti djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; dokaz o statusu djeteta poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrdu o upisu tekuce godine, te potvrdu o svom prebivalištu i prebivalištu oba roditelja (s naznakom vremena trajanja);
 • dokaz o uspjehu postignutom (1.-5. mjesto) na županijskim ili državnim i medunarodnim natjecanjima verificiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;
 • ovjerenu javnobilježnicku izjavu da nisu primatelji stipendije ili drugog oblika novcanog primanja koje ima obilježje stipendije.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvu, turizam i društvene djelatnosti Grada Trogira, na protokol grada:


Trg Ivana Pavla II br.1/ II kat (soba br.26), ili putem pošte na istu adresu, zakljucno sa
31. listopada 2011.g.

 

Obrazac prijave i izjave nalaze se u prilogu Natjecaja objavljenog na www.trogir.hr , a mogu se pribaviti kod istog Upravnog odjela.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije nece se uzeti u razmatranje. Ukoliko potvrda o upisu na Visokim ucilištima ne sadrži jasnu naznaku o kojoj se vrsti studija radi nece se tretirati kao važeci dokument. Sve obavijesti u svezi provedenog Natjecaja možete dobiti u gradu Trogiru, Trg Ivana
Pavla II br.1 u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i društvene djelatnosti soba
br. 24 ili na broj tel. 800-430.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Trogira ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu