Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Lipika

Baza natječaja

Stipendije Grada Lipika

Rok za prijavu: 05.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Lipik
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: biomedicina i zdravstvo, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

1. Za školsku / akademsku godinu 2011/2012. dodijeliti će se:
- 5 stipendija za učenike srednjih škola u mjesečnom iznosu od 300,00 kn, za slijedeća deficitarna zanimanja – farmaceutski tehničar i zubotehničar.
- 12 stipendija za redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija osim apslovenata u mjesečnom iznosu od 800,00 kn, za slijedeće deficitarne programe; engleski jezik i književnost , njemački jezik i književnost, psihologija, logopedija, rehabilitacija, medicina, farmacije

2. Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, učenici od prvog razreda srednje škole, odnosno studenti od prve, druge, treće, četvrte odnosno zadnje godine studija godine studija s prebivalištem na području Grada Lipika najmanje tri godine.

3. Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu kredita su sljedeći:

 • opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike i studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, tj. prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
 • materijalni i socijalni položaj,
 • uspjeh na natjecanjima.

4. Dokumentacija potrebita za prijavu na natječaj:

 • prijavnica na natječaj za dodjelu učeničkih / studentskih stipendija,
 • domovnicu,
 • potvrdu o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovitom upisu u školsku / akademsku godinu,
 • izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • uvjerenje o prihodima obitelji (potvrda o plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, naknadi za nezaposlenost i dr. za razdoblje od prethodna tri mjeseca),
 • dokaz o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,
 • izjavu da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju (pisanom izjavom punoljetnog kandidata odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika) –
 • dokaz o uspjehu studenta u prethodnom školovanju:
  • za učenike - presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnje dvije godine školovanja,
  • za studente:
  - I. godine - opći uspjeh preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i na završnom ispitu (maturi),
  - koji već studiraju, prijepis ocjena svih položenih ispita,
 • druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata (Potvrda nadležnog matičnog ureda da je roditelj razveden ili izvod iz matične knjige umrlih i izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 05. studenog 2011. godine na adresu:

Grad Lipik
Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija
M. Terezije 27
Lipik

 

Materijali

Obrazac za prijavu (45 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Lipika (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu